Centrum Badań DNA jest doświadczonym partnerem w projektach badawczo-rozwojowych i naukowych. W latach 2006-2014 nasz zespół zrealizował ponad 30 projektów o łącznym budżecie ponad 30 mln pln z zakresu genetyki ludzi, zwierząt i mikroorganizmów.

Posiadamy doświadczenie w planowaniu projektów badawczych, doborze konsorcjantów, przygotowaniu, prowadzeniu i rozliczaniu projektów dofinansowanych przez instytucje MNiSW, NCBIR,PARP, WRPO. Naszymi partnerami w projektach badawczych jest ponad 20 instytucji naukowych z terenu całego kraju.

Realizacja grantów naukowych i projektów badawczo-rozwojowych. Centrum Badań DNA stwarza możliwość realizacji własnych grantów i projektów z dziedziny biologii molekularnej. Wiedza naszego zespołu badawczego pozwala na zaplanowanie i wykonanie całego eksperymentu naukowego, jak i tylko wybranej jego części np. optymalizacja warunków PCR czy też odpowiedni dobór starterów i sond w reakcji qPCR.

Dysponujemy szerokim zakresem sprzętu laboratoryjnego: robotem do izolacji kwasów nukleinowych, termocyklerami (Bio-Rad, AppliedBiosystems, Fluidigm Access Array System), aparatami Real-Time PCR (Rotor Gene 6000, Roche LC 480 II, QX100 Droplet Digital PCR System), sekwenatorami kapilarnymi (3100-Avant, 3130, i 3730) oraz nowej generacji (MiSeq, Illumina), czytnikiem mikromacierzy, czy mikroskopem świetlnym oraz fluorescencyjnym.

Gwarantujemy wysoką jakość usług jak i dogodny termin realizacji.
Jeśli masz świetny pomysł?

• pomożemy napisać wniosek grantowy lub projekt. Zoptymalizujemy warunki i koszt eksperymentów. Opracujemy rezultaty
• przygotujemy dokumentację dla celów publikacji i sprawozdania z projektu. Wykonamy obliczenia statystyczne i ilustracje.

Nasze ATUTY:

• wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów partnerskich,
• interdyscyplinarny zespół pracowników
• sukcesy w komercjalizacji i realizacji projektów B+R
• zaplecze technologiczne

Oferujemy najnowsze technologie:

• opracowanie medycznych i weterynaryjnych testów diagnostycznych
w oparciu o metody: PCR, real-time PCR, LAMP (ang. Loop-mediated Isothermal Amplification), sekwencjonowanie, NGS, mikromacierzy DNA
• projektowanie primerów, sond molekularnych
• analiza bioinformatyczna
• opracowanie testów w oparciu o technikę ELISA
• sekwencjonowanie DNA – metodą Sangera
• sekwencjonowanie genomów Procaryota i małych Eukaryota
• identyfikacja materiału genetycznego w dużej ilości obcego materiału (zanieczyszczeń, domieszek) – np. identyfikacja subpopulacji komórek
(np. 5%) niosących określoną mutację genetyczną
• analiza transkryptomów, egzomów, genomów, metylacji DNA
• sekwencjonowanie NGS

Wszystkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: sekwencjonowanie@cbdna.pl