Sekwencjonowanie genu 16s i/lub 18S ITS

Zastosowanie sekwencjonowania genów 16S i 18S rRNA do detekcji mikroorganizmów w zanieczyszczeniach przemysłowych

W dobie rosnącej uwagi na jakość produktów oraz wpływ różnorodnych mikroorganizmów na zdrowie ludzi, zwierząt oraz roślin, rozwijają się zaawansowane techniki identyfikacji bakterii i grzybów w różnych środowiskach. Jednym z kluczowych narzędzi wykorzystywanych w takich analizach jest sekwencjonowanie regionów genu 16S rRNA dla mikroflory bakteryjnej oraz regionów ITS1-5.8S-ITS2 dla mikroflory grzybowej.

Głównym celem tego typu analiz jest dokładne określenie składu taksonomicznego danego zbiorowiska mikroorganizmów. Obejmuje to:sekwencjonowanie 16S i 18S rDNA

  1. Identyfikację drobnoustrojów: Pozwala to na szybką identyfikację potencjalnie patogennych mikroorganizmów, które mogą wpływać na zdrowie roślin, zwierząt i ludzi.
  2. Kontrola jakości w przemyśle spożywczym: Sekwencjonowanie jest nieocenione w wykrywaniu kontaminacji w różnych produktach spożywczych, od surowców po finalne produkty.
  3. Monitorowanie procesów przemysłowych: W przemyśle takim jak serowarstwo, browarnictwo czy przetwórstwo rybne, kontrola mikrobiologiczna jest kluczowa dla jakości produktu. Sekwencjonowanie umożliwia bieżący nadzór nad zbiorowiskiem mikroorganizmów w trakcie produkcji.
  4. Diagnostyka w rolnictwie i weterynarii: Badania genetyczne są wykorzystywane do monitorowania zdrowia roślin uprawnych oraz zwierząt hodowlanych i domowych, co jest kluczowe w zapobieganiu chorobom i epidemiom.

Próbki do sekwencjonowania mogą pochodzić z różnych źródeł: środowiska naturalnego (takiego jak gleba czy woda), ścieków, a także próbek klinicznych czy weterynaryjnych. W tym kontekście sekwencjonowanie jest niezwykle wszechstronne.

Metodologia sekwencjonowania obejmuje kilka etapów. Początkowo jest przeprowadzana amplifikacja wybranego regionu DNA, następnie uzyskane fragmenty są sekwencjonowane przy użyciu technologii nanoporowej. Finalnym etapem jest analiza bioinformatyczna, która obejmuje filtrowanie odczytów pod względem jakości oraz porównywanie sekwencji z bazami danych w celu ich identyfikacji.

Podsumowując, sekwencjonowanie genów 16S i 18S rRNA stało się kluczowym narzędziem w identyfikacji oraz monitorowaniu mikroorganizmów w różnych środowiskach, od przemysłu po medycynę. Jego wszechstronność oraz precyzja sprawiają, że jest ono nieocenione w wielu dziedzinach nauki i przemysłu.

Oferta sekwencjonowania genów 16S i 18S lub ITS rDNA

Dla firm, instytucji oraz badaczy indywidualnych, oferujemy kompleksowe usługi sekwencjonowania genów 16S i 18S rDNA. Nasza oferta jest odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku w zakresie identyfikacji oraz analizy mikroflory w różnych próbkach.

Zakres oferty:

  1. Przygotowanie próbek: Przygotowujemy próbki środowiskowe, kliniczne, weterynaryjne oraz z żywności do procesu sekwencjonowania.
  2. Amplifikacja regionu DNA: Wykonujemy amplifikację wybranego regionu DNA w celu uzyskania odpowiedniej ilości materiału genetycznego.
  3. Sekwencjonowanie w technologii nanoporowej: Korzystając z najnowszych technologii, gwarantujemy dokładne i szybkie sekwencjonowanie próbek.
  4. Analiza bioinformatyczna: Nasz zespół ekspertów przeprowadza zaawansowaną analizę bioinformatyczną, w tym filtrowanie jakościowe odczytów oraz porównywanie uzyskanych sekwencji z biologicznymi bazami danych (closed-reference OTU picking).

Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty?

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą lub chciałbyś uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym biurem.

Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania i pomogą dostosować zakres usług do Twoich potrzeb.