Annotacje małych RNA

Nasze Laboratorium Molekularne oferuje szeroki zakres usług dotyczących analizy niekodujących RNA (ncRNA), w tym małych RNA, takich jak miRNA, lincRNA, snoRNA, snRNA i tRNA. Nasze usługi obejmują następujące elementy:

  1. Adnotacja miRNA, lincRNA, snoRNA, snRNA, tRNA: Adnotacje są tworzone na podstawie dopasowania do sekwencji genomowej lub są przewidywane na podstawie porównań z sekwencjami w bazach danych, takich jak miRBase.
  2. Przycinanie końców sekwencji: Wykorzystujemy zaawansowane techniki bioinformatyczne do przycięcia niepotrzebnych końców sekwencji, aby ułatwić dalszą analizę.
  3. Wyrównanie do błędnej sekwencji: Wykonujemy wyrównanie odczytów do sekwencji takich jak mtDNA, startery, dimery adaptera, rRNA itp., aby usunąć potencjalne zakłócenia w danych.
  4. Dopasowanie odfiltrowanych odczytów: Przeprowadzamy dopasowanie odfiltrowanych odczytów do pełnego genomu i innych baz danych, aby zidentyfikować potencjalne sekwencje ncRNA.
  5. Klasyfikacja krótkich odczytów: Klasyfikujemy krótkie odczyty do znanych kategorii małych RNA, co pozwala na lepsze zrozumienie roli tych cząsteczek w badanych próbkach.
  6. Kwantyfikacja odczytów: Dokonujemy bezwzględnej i względnej liczby odczytów, co pozwala na ocenę obecności i względnego poziomu ekspresji poszczególnych cząsteczek ncRNA.
  7. Odkrywanie nowych miRNA: W zależności od głębokości odczytu, jesteśmy w stanie odkrywać potencjalnie nowe miRNA, co może prowadzić do odkrycia nowych mechanizmów regulacji genów.
  8. Identyfikacja różnicowo wyrażonych miRNA: Na podstawie znaczników odczytów, identyfikujemy miRNA, które są różnicowo wyrażane w badanych próbkach. Ta usługa jest szczególnie przydatna w badaniach porównawczych, takich jak badania ekspresji genów między zdrowymi a chorobowymi komórkami.

Zaletą naszych usług jest indywidualne podejście do każdego klienta, jak również najnowsze technologie i metodyki stosowane w naszych badaniach. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Świat małych RNA

Kiedy mówimy o RNA, często myślimy o jednej z podstawowych molekuł życia – kwasie rybonukleinowym, który jest niezbędny w procesie translacji genów w DNA na białka. Jednak RNA to nie tylko cząsteczki, które kodują białka. Istnieje cały świat małych cząsteczek RNA, takich jak miRNA, lincRNA, snoRNA, snRNA i tRNA, które pełnią kluczowe role w regulacji ekspresji genów, konserwacji struktury genomu i w wielu innych funkcjach komórkowych. W ostatnich latach coraz większe zrozumienie tych cząsteczek otworzyło drzwi do fascynujących możliwości w medycynie, zwłaszcza w dziedzinie terapii genetycznej.

Małe Cząsteczki RNA: Funkcje i Rola

miRNA: Mikro-RNA, czyli miRNA, to krótkie cząsteczki RNA składające się z około 22 nukleotydów. Działają jako naturalne czynniki regulujące ekspresję genów, hamując translację mRNA na białka. Dysregulacja miRNA bywa często związana z wieloma chorobami, w tym nowotworami, co czyni je potencjalnym celem terapeutycznym.

lincRNA: Długie niekodujące RNA intergenowe, znane jako lincRNA, to cząsteczki RNA, które nie kodują białek, ale odgrywają kluczowe role w regulacji genów na poziomie transkrypcji i translacji. Wykorzystanie lincRNA w terapii może otworzyć nowe możliwości leczenia chorób związanych z dysfunkcją ekspresji genów.

snoRNA: Małe jądrowe RNA, zwane snoRNA, mają kluczową rolę w modyfikacji i procesowaniu innych cząsteczek RNA, takich jak rRNA i snRNA. Nawet drobne zmiany w snoRNA mogą prowadzić do znaczących konsekwencji na poziomie komórkowym, co otwiera drogę do badań nad ich potencjalnym zastosowaniem terapeutycznym.

snRNA: Małe jądrowe RNA, zwane snRNA, są kluczowym składnikiem kompleksu splicesome, który jest niezbędny do procesu dojrzewania mRNA. Niewłaściwe działanie snRNA może prowadzić do błędów w splicingu, co jest związane z wieloma chorobami, w tym chorobami neurodegeneracyjnymi i niektórymi typami nowotworów.

tRNA: Transfer RNA, zwane tRNA, jest kluczowe dla procesu translacji, pomagając w przekształceniu informacji genetycznej z mRNA w białka. Badania wykazały, że mutacje w tRNA mogą prowadzić do wielu chorób, w tym dziedzicznych chorób neurodegeneracyjnych.

W celu otrzymania szczegółowej oferty na realizację projektu prosimy o kontakt z naszym biurem.