Analizy metagenomowe

Nasze laboratorium oferuje kompleksowe usługi analizy metagenomicznej, które obejmują sekwencjonowanie nowej generacji (NGS), montaż, adnotację i analizę statystyczną danych metagenomicznych. Wykorzystujemy techniki sekwencjonowania 16S rRNA, które pozwalają na ocenę różnorodności bakterii i wykrycie tysięcy różnych organizmów.

Jak wyglada procedura badania?

 

Analiza metagenomiczna jest metodą badania genetycznego składu populacji mikroorganizmów z określonego środowiska, bez konieczności izolowania i hodowania indywidualnych gatunków. Metoda ta ma szereg zastosowań, od badań środowiskowych, przez medycynę, po rolnictwo.

W analizie metagenomicznej, DNA jest ekstrahowane bezpośrednio z próbek środowiskowych, takich jak gleba, woda, powietrze lub tkanki organizmów, a następnie jest sekwencjonowane. Ta metoda pozwala na identyfikację i charakterystykę zarówno kulturowalnych, jak i niekulturowalnych mikroorganizmów, które mogą występować w danej próbce.

Kluczowym elementem analizy metagenomicznej jest użycie zaawansowanych narzędzi bioinformatycznych, które pozwalają na przetworzenie, analizę i interpretację ogromnych zbiorów danych uzyskanych podczas sekwencjonowania.

Podstawowe etapy analizy metagenomicznej obejmują:

  1. Sekwencjonowanie: Próbki są sekwencjonowane za pomocą technik, takich jak sekwencjonowanie nowej generacji (NGS). Zadaniem jest uzyskanie jak największej ilości odczytów DNA z próbki.
  2. Przygotowanie danych: Odczyty są czyszczone i przygotowywane do analizy, co obejmuje usunięcie błędów sekwencjonowania, eliminację odczytów z organizmu gospodarza lub innych niepożądanych sekwencji.
  3. Mapowanie/Assembling: Odczyty są albo mapowane do znanych sekwencji referencyjnych, albo są assemblowane w dłuższe kontigi bez użycia odniesienia.
  4. Analiza: Ostatni etap obejmuje identyfikację mikroorganizmów, funkcji genowych i szlaków metabolicznych. Narzędzia bioinformatyczne mogą identyfikować rodzaje bakterii, wirusów, grzybów i innych mikroorganizmów, a także analizować geny, które te mikroorganizmy wykorzystują do przetrwania i interakcji ze swoim środowiskiem.

Pomocne w tym procesie są bazy danych genetycznych, takie jak NCBI, KEGG, IMG/M i wiele innych, które zawierają sekwencje referencyjne i informacje funkcjonalne używane do identyfikacji i charakterystyki mikroorganizmów i ich funkcji genetycznych.

Analiza metagenomiczna otworzyła nową erę w badaniach mikrobiologicznych, pozwalając naukowcom na odkrycie nieznanych wcześniej gatunków i funkcji mikrobiomu. Ta technika jest nadal intensywnie rozwijana i ulepszana, a jej zastosowania są coraz szersze.

Gwarantujemy profesjonalizm i poufność danych. Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów, którzy zapewniają najwyższą jakość usług. Zapraszamy do kontaktu z naszym laboratorium, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach i omówić szczegóły projektu.

W celu otrzymania szczegółowej oferty na realizację projektu prosimy o kontakt z naszym biurem.