OFERTA DLA NAUKI i NAUKOWCÓW

Oferta naszego laboratorium molekularnego w zakresie sekwencjonowania metodą NGS oraz analiz bioinformatycznych obejmuje szerokie spektrum usług, które mogą służyć do różnych celów badawczych i klinicznych.

Sekwencjonowanie NGS (next generation sequencing

  1. Technologią BGI DNBseq
  2. Technologią Illumina
  3. Technologią Oxford Nanopore
  4. Sekwencjonowanie Sangera

Analiza metylacji DNA

Metylacja DNA jest kluczowym mechanizmem epigenetycznym, który reguluje ekspresję genów i jest integralnym elementem wielu ważnych procesów biologicznych, takich jak rozwój embrionalny, różnicowanie komórek, utrzymanie stabilności genomu, jak również procesów patologicznych, w tym rozwoju chorób nowotworowych. Czytaj więcej Metylacja DNA

Sekwencjonowanie całego genomu (WGS)

Dzięki technologii NGS możemy sekwencjonować cały genom z niezrównaną precyzją – 40x. Usługa ta jest idealna dla badaczy zainteresowanych pełnym profilem genomicznym, w tym zmianami strukturalnymi, SNP, INDELs i wiele innych. Oferujemy dostęp do 3 rodzajów platform do sekwencjonowania. Czytaj więcej: Analiza Całego Genomu De Novo ,Sekwencjonowanie Genomu ,Mapowanie Genomu

Sekwencjonowanie całego eksomu (WES -350x)

Oferujemy sekwencjonowanie eksomu dla naukowców i klinicystów, którzy są zainteresowani analizą kodujących regionów genomu. Oferujemy pokrycie od 75x- do 350x dając najwyższą pewność wyników. Wyniki WES z pokryciem 350x są idealne dla klinisytów skupiających się na chorobach genetycznych.  Oferujemy dostęp do 3 rodzajów platform do sekwencjonowania. Czytaj więcej Analiza eksomu

Sekwencjonowanie Transkryptomu (RNA-Seq)

Nasze usługi obejmują również sekwencjonowanie RNA, które umożliwia badanie ekspresji genów, splicingu alternatywnego, mutacji punktowych RNA i wiele więcej. Czytaj więcej Mapowanie transkryptomu i Różnicowa analiza ekspresji genów

Analizy małych RNA (miRNA, lincRNA, snoRNA, snRNA i tRNA)

Świat małych cząsteczek RNA, takich jak miRNA, lincRNA, snoRNA, snRNA i tRNA, które pełnią kluczowe role w regulacji ekspresji genów, konserwacji struktury genomu i w wielu innych funkcjach komórkowych. W ostatnich latach coraz większe zrozumienie tych cząsteczek otworzyło drzwi do fascynujących możliwości w medycynie, zwłaszcza w dziedzinie terapii genetycznej. Czytaj więcej Annotacje małych RNA i Mapowanie małych RNA

Sekwencjonowanie Metagenomu

Oferujemy również sekwencjonowanie metagenomu dla analizy mikrobiomów i innych próbek środowiskowych. Czytaj więcej: Analizy metagenomowe i Analizy mikrobiologiczne (16S i 18S)

Analiza ChIP-Seq

Analiza ChIP-Seq jest zaawansowaną metodą badawczą, która pozwala na identyfikowanie miejsc interakcji białko-DNA na całym genomie.Czytaj więcej o Analiza Chip-Seq

Usługi Bioinformatyczne

Oprócz sekwencjonowania, oferujemy również usługi analizy danych, w tym montaż, anotację i analizę porównawczą. Zapoznaj się z pozostałą ofertą Analiza ChIP-Seq,Adnotacja wariantów (Variant Annotation), SNP Indel Calling, Rozpoznanie nukleotydów (ang. base calling) i wiele innych

Projekty bioinformatyczne na zamówienie

Dla specyficznych potrzeb klienta oferujemy możliwośbbć dostosowania projektu sekwencjonowania, aby spełnić wymagania specyficzne dla danego projektu. Czytaj więcej