Certyfikaty, nagrody i osiągnięcia

Nazwa CERTYFIKATY, NAGRODY I OSIĄGNIĘCIA  Rok przyznania
   Polityka zintegrowanego systemu zarządzania jakością  
Certyfikat ISO 9001:2008

Certyfikat wydany przez Bureau Veritas Certification. Zakres certyfikacji obejmuje: Świadczenie i doskonalenie usług z zakresu genetycznej diagnostyki medycznej oraz diagnostyki weterynaryjnej.

2013
Europejskie Forum Gospodarcze w konkursie PARP "Innowacyjny Projekt"

W kategorii „Innowacyjny projekt branży Farmaceutycznej/Medycznej" Centrum Badań DNA otrzymało wyróżnienie za realizację projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego panelu testów diagnostycznych w kierunku identyfikacji patogenów przenoszonych przez kleszcze.

2012
Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju 2011

Centrum Badań DNA Sp. z o.o. otrzymało w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” Edycji Ogólnopolskiej 2011 organizowanym przez Fundację Innowacji i Rozwoju tytuł „Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju – 2011” za testy diagnostyczne do identyfikacji predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego i prostaty w oparciu o technologię mikromacierzy DNA. 

2011 

Innowacje dla zdrowia 2011, kategoria Profilaktyka 

 

Nagroda przyznana w Konkursie Grupy Roboczej na Rzecz Innowacji w Opiece Zdrowotnej za test diagnostyczny w kierunku identyfikacji predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego.

2011 
Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 

Centrum Badań DNA Sp. z o.o. otrzymało w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” Edycji Regionalnej 2011 - Województwo Wielkopolskie organizowanym przez Fundację Innowacji i Rozwoju, tytuł „Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju – 2011” za testy diagnostyczne do identyfikacji predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego i prostaty w oparciu o technologię mikromacierzy DNA. 

2011 
Złoty Certyfikat Polish Product w kategorii Firma Roku 2010

Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej przyznało Centrum Badań DNA Sp. z o.o. Złoty Certyfikat Polish Product w kategorii Firma Roku 2010.

2010 
Certyfikat ISO 9001:2008 

Certyfikat wydany przez Bureau Veritas Certification. Zakres certyfikacji obejmuje: świadczenie i doskonalenie usług z zakresu genetycznej diagnostyki medycznej w oparciu o nowoczesne technologie badań. 

2009 
Certyfikat Solidna Firma 

Kapituła Programu Gospodarczo-Konsumenckiego pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej uhonorowała Centrum Badań DNA Sp. z o.o. tytułem „Solidna firma 2009” za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie ekologii i praw konsumenta. 

2009 
Krajowi Liderzy Innowacji 

Centrum Badań DNA Sp. z o.o. otrzymała w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji” Edycja 2009 organizowanym przez Fundację Innowacji i Rozwoju wyróżnienie w kategorii „Innowacyjna usługa”. 

2009 
„Liderzy OSOZ 2009"  II miejsce w konkursie „Liderzy OSOZ 2009 Innowacyjne pomysły w ochronie zdrowia za wprowadzenie i rozpowszechnianie najnowszych osiągnięć genetyki molekularnej w diagnostyce medycznej oraz systematyczne rozwijanie pionierskich metod badawczych.  2009 
Krajowi Liderzy Innowacji   Centrum Badań DNA Sp. z o.o. otrzymała w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji” Edycja 2009 organizowanym przez Fundację Innowacji i Rozwoju wyróżnienie w kategorii „Innowacyjna firma”.  2009 
Poznański Lider Przedsiębiorczości  Kapituła VII edycji Konkursu przyznała firmie Centrum Badań DNA Sp. z o.o. tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości w kategorii „Mikroprzedsiębiorca”.  2009 
Przedsiębiorca Roku 2009  Panowie Michał Kaszuba i Jacek Wojciechowicz (Centrum Badań DNA Sp. z o.o.) zostali finalistami Konkursu Ernst & Young Przedsiębiorca Roku 2009.  2009 
Certyfikat Polish Product w kategorii Firma Roku 2009  Kapituła konkursu przyznała Centrum Badań DNA certyfikat za największy atut firmy jakim jest ciągły rozwój oraz stałe podnoszenie jakości usług.  2009 
Certyfikat Polish Product w kategorii Odkrycie Roku 2009   Kapituła konkursu przyznała Centrum Badań DNA Sp. z o.o. certyfikat za najszerszą w Polsce ofertę testów genetycznych oraz za świadczenie kompleksowych usług na rynku krajowym z zakresu diagnostyki molekularnej.  2009 
Certyfikat Najwyższa Jakość  Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością wyróżniło certyfikatem Centrum Badań DNA Sp. z o.o. za najwyższy standard i jakość usług w zakresie badań genetycznych i analiz DNA wykonywanych z wykorzystaniem najnowszych metod i technologii badawczych, a także za konsekwentną realizację strategii rozwoju nowoczesnego ośrodka naukowo-badawczego z zachowaniem standardów zarządzania.  2009 
Nagroda Cent For Future  Redakcja Magazynu Polish Market oraz Marszałek Województwa przyznała firmie Centrum Badań DNA Sp. z o.o. nagrodę Cent For Future w kategorii „Nadzieja Polskiego Rynku 2008”.  2008 
„Krajowi Liderzy Innowacji” Edycja 2008   Centrum Badań DNA Sp. z o.o. otrzymała w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji” Edycja 2008 organizowanym przez Fundację Innowacji i Rozwoju tytuł „Innowacyjna usługa”.  2008 
Certyfikat Krajowej Izby Diagnostów

Certyfikat potwierdzający rejestrację Laboratorium Genetyki Medycznej Centrum Badań DNA w rejestrze NZOZów oraz w ewidencji laboratoriów medycznych Krajowej Izby Diagnostów. 

2007
Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego Laureat Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego I – Wielkopolska w kategorii Mikro Przyszłości. 2007
 
Polska Nagroda Innowacyjności
 
Nagroda Polskiej Nagrody Innowacyjności 2018 wraz z Politechniką
Poznańską) VI Polskie Kongres Przedsiębiorczości 2018
2018
 Nagroda Inteligentny Rozwój  
Nominacja Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod
patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP,
dr Alicji Adamczak w kategorii: Medycyna i farmacja przyszłości
2018
 Ambasador Innowacji
Nominacja Ambasador Innowacji Polska Agencja Rozwoju Biznesu
oraz Sektor Gospodarczy dziennika Rzeczpospolita
2019

 

Twitter