Choroby i predyspozycje genetyczne

ABC Nowotworów

Panel obejmuje analizę podstawowych genów skorelowanych z rozwojem niżej wymienionych chorób nowotworowych: Nowotwór trzustki Nowotwór jajnika Nowotwór piersi Nowotwór skóry Nowotwór żołądka Nowotwór jelit grubego Nowotwór gruczołu krokowego Nowotwór trzonu macicy Lista 24 analizowanych genów, których analizowanych jest >95% eksonów: APC, ATM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CDKN2A, CDK4, CHEK2, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH,NBN, […] [+]

Panel nowotworowy “Dla Niej” PREMIUM

Firma Centrum Badań DNA jako jedyna w Polsce oferuje pełną diagnostykę predyspozycji do rozwoju najczęściej występujących u kobiet nowotworów uwzględniającą najnowsze osiągnięcia nauki. Proponowane przez firmę Centrum Badań DNA panele nowotworowe obejmują skrining całych sekwencji kodujących zawartych w 48 genach o których wiadomo, iż odgrywają istotną rolę w rozwoju najczęstszych nowotworów kobiet, tj. rak piersi, […] [+]

Panel nowotworowy “Dla Niego” PREMIUM

Proponowane przez firmę Centrum Badań DNA panele nowotworowe obejmują skrining całych sekwencji kodujących zawartych w 52 genach o których wiadomo, iż odgrywają istotną rolę w rozwoju najczęstszych nowotworów mężczyzn, tj. rak gruczołu krokowego (prostaty), jelita grubego, płuc, nowotwór zarodkowy jądra. [+]

Panel nowotworowy 170 PREMIUM

Proponowane panele nowotworowe obejmują skrining ponad 1 700 eksonów zawartych w 94 genach o których wiadomo, iż odgrywają istotną rolę w rozwoju nowotworów – zarówno tych najczęstszych (rak piersi, prostaty, układu krwiotwórczego, jelita grubego, płuc, nerki), jak i rzadkich.  Ponadto panele te zawierają w sobie 284 dodatkowych polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNP – Single Nucleotide Polymorphisms) […] [+]

Panel na choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia rozwijają się na skutek czynników genetycznych (obecne od urodzenia) lub nabytych, zależnych głównie od trybu życia. Choroby uwarunkowane genetycznie to zaburzenia, które rozwijają się w wyniku mutacji, czyli nieprawidłowości w materiale genetycznym. Najnowsze techniki biologii molekularnej pozwalają na ocenę udziału czynników genetycznych w patogenezie chorób układu sercowo-naczyniowego poprzez precyzyjne badanie struktury i […] [+]

Panel na choroby nerwowo – mięśniowe

Panel obejmuje identyfikację mutacji/polimorfizmów genów w kierunku indywidualnych predyspozycji do rozwoju niżej wymienionych schorzeń: Rdzeniowy zanik mięśni (ang. spinal muscular atrophy, SMA) Choroba Charcota-Mariego-Tootha i neuropatie czuciowo-ruchowe Miopatie rozstrzeniowe i wrodzone Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa Dystrofie mięśniowe Wrodzony zespół miasteniczny i wrodzona sztywność stawów Miotonia Miopatie metaboliczne Zespół Walker-Warburga   Liczba analizowanych genów: 202 Lista analizowanych […] [+]

Panel na kardiomiopatie

Kardiomiopatie to grupa chorób mięśnia sercowego. Schorzenia te  mogą występować u  osób w każdym wieku i w większości przypadków są dziedziczone. Pomimo iż są nieuleczalne, współczesne środki leczenia są na tyle skuteczne, aby osoby dotknięte chorobą mogły prowadzić długie i pełne życie. Istnieje wiele różnych typów kardiomiopatii, cztery główne to: kardiomiopatia przerostowa, rozstrzeniowa (zastoinowa), kardiomiopatia […] [+]

Panel na spektrum zaburzeń autystycznych

Autyzm zaliczany jest do grupy całościowych zaburzeń rozwojowych. Spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) to zaburzenia pojawiające się zwykle u dzieci w wieku poniżej trzech lat. ASD zazwyczaj charakteryzują się deficytami w trzech obszarach: trudności społeczne, trudności językowo-komunikacyjne oraz trudności związane z  zachowaniem i działaniem wyobraźni. Odpowiednio wczesna diagnoza oraz zastosowanie terapii są niezbędne w celu zapewnienia jak […] [+]

Panel nowotworowy “Dla Niego”

Proponowane przez firmę Centrum Badań DNA panele nowotworowe obejmują skrining całych sekwencji kodujących zawartych w 52 genach o których wiadomo, iż odgrywają istotną rolę w rozwoju najczęstszych nowotworów mężczyzn, tj. rak gruczołu krokowego (prostaty), jelita grubego, płuc, nowotwór zarodkowy jądra. [+]

Panel nowotworowy “Dla Niej”

Firma Centrum Badań DNA jako jedyna w Polsce oferuje pełną diagnostykę predyspozycji do rozwoju najczęściej występujących u kobiet nowotworów uwzględniającą najnowsze osiągnięcia nauki. Proponowane przez firmę Centrum Badań DNA panele nowotworowe obejmują skrining całych sekwencji kodujących zawartych w 48 genach o których wiadomo, iż odgrywają istotną rolę w rozwoju najczęstszych nowotworów kobiet, tj. rak piersi, […] [+]

Panel nowotworowy 170 PLUS

Proponowane panele nowotworowe obejmują skrining ponad 1 700 eksonów zawartych w 94 genach o których wiadomo, iż odgrywają istotną rolę w rozwoju nowotworów – zarówno tych najczęstszych (rak piersi, prostaty, układu krwiotwórczego, jelita grubego, płuc, nerki), jak i rzadkich. [+]

Genetyczna predyspozycja do pierwotnej nietolerancji laktozy (typu dorosłego) – Badanie polimorfizmu -13910 genu LCT (laktaza)

Nietolerancja laktozy u dorosłych związana jest z obniżeniem syntezy laktazy, enzymu niezbędnego do rozkładu cukru obecnego w produktach mlecznych – laktozy. [+]

Celiakia – identyfikacja haplotypów HLA-DQ2 i HLA-DQ8

Obecność haplotypów HLA-DQ2 i/lub HLA-DQ8 kojarzona jest z celiakią. Obecność haplotypu HLA-DQ2 stwierdza się u ok. 90% pacjentów z celiakią, w około 5% przypadków identyfikuje się obecność haplotypu HLA-DQ8. [+]

Panel predyspozycji genetycznej w kierunku nowotworu piersi i jajnika– analiza 15 mutacji w 7 genach

Rak piersi to najczęstszy nowotwór złośliwy wykrywany u kobiet. Za około 10% zachorowań odpowiedzialne są silne mutacje dziedziczne – zmiany w materiale genetycznym prowadzące do bardzo wysokiego prawdopodobieństwa zachorowania na raka piersi/jajnika. [+]

Panel predyspozycji do genetycznie uwarunkowanych chorób zakrzepowo-zatorowych – gen protrombiny F2, czynnika V F5 i MTHFR

Test obejmuje panel badań polegających na analizie mutacji w genach odpowiedzialnych za predyspozycje do genetycznie uwarunkowanych chorób zakrzepowo-zatorowych. [+]

Diagnostyka raka jelita grubego – analiza mutacji somatycznych genu KRAS

Test pozwala na analizę mutacji w kodonach 12 i 13 genu KRAS (miejsca najczęstszych mutacji). Gen KRAS koduje białko, które jest jednym z najczęściej aktywowanych onkogenów w rakach trzustki, tarczycy, jelita grubego, płuca oraz białaczkach szpikowych u ludzi. [+]

Diagnostyka policytemii, trombocytemii i mielofibrozy – analiza mutacji somatycznej p. V617F genu JAK2

Test polega na analizie mutacji p.V617F genu kinazy janusowej JAK2, będącej mutacją aktywującą to białko. [+]

Choroba zakrzepowo-zatorowa – mutacja genu protrombiny F2 (G20210A)

Protrombina należy do grupy białek osocza, które w wyniku uszkodzenia naczyń krwionośnych podlegają aktywacji i biorą udział w procesie krzepnięcia krwi. W wyniku mutacji c.20210G>A genu protrombiny dochodzi do jej wzmożonej syntezy i kumulacji we krwi. [+]

Wady cewy nerwowej i choroba zakrzepowo-zatorowa – analiza polimorfizmu genu MTHFR (C677T i A1298C)

Gen MTHFR koduje enzym (reduktazę metylenotetrahydrofolianową) niezbędny do reakcji przekształcenia potencjalnie toksycznego aminokwasu homocysteiny do metioniny. [+]

Analiza 16 mutacji genu RET – genetyczna predyspozycja do rdzeniastego raka tarczycy

Test obejmuje analizę 16 mutacji genu RET odpowiedzialnych za około 95% przypadków dziedzicznej formy raka rdzeniastego tarczycy. [+]
© Centrum Badań DNA – testy DNA, Badania genetyczne 2024
Stworzenie strony: Creationship | Wdrożenie: Care4web.pl