Testy

Test kompleksowy na koronawirusa SARS-Cov-2

Test-genetyczny-na-koronawirusa-SARS-CoV-2-COVID-19 Badania wykorzystywane w celu wykrywania koronawirusa COVID-19 to zgodnie z zalecaniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) testy genetyczne przeprowadzane metodą RT-PCR i pomocnicze proste testy serologiczne, których wynik można uzyskać już po kilkunastu minutach. Do wykrywania koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 wykorzystuje się proste badania serologiczne (immunologiczne) z pobranej z palca krwi oraz skomplikowane badania genetyczne. […] [+]

ABC Nowotworów

Panel obejmuje analizę podstawowych genów skorelowanych z rozwojem niżej wymienionych chorób nowotworowych: Nowotwór trzustki Nowotwór jajnika Nowotwór piersi Nowotwór skóry Nowotwór żołądka Nowotwór jelit grubego Nowotwór gruczołu krokowego Nowotwór trzonu macicy Lista 24 analizowanych genów, których analizowanych jest >95% eksonów: APC, ATM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CDKN2A, CDK4, CHEK2, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH,NBN, […] [+]

Panel nowotworowy “Dla Niej” PREMIUM

Firma Centrum Badań DNA jako jedyna w Polsce oferuje pełną diagnostykę predyspozycji do rozwoju najczęściej występujących u kobiet nowotworów uwzględniającą najnowsze osiągnięcia nauki. Proponowane przez firmę Centrum Badań DNA panele nowotworowe obejmują skrining całych sekwencji kodujących zawartych w 48 genach o których wiadomo, iż odgrywają istotną rolę w rozwoju najczęstszych nowotworów kobiet, tj. rak piersi, […] [+]

Panel nowotworowy “Dla Niego” PREMIUM

Proponowane przez firmę Centrum Badań DNA panele nowotworowe obejmują skrining całych sekwencji kodujących zawartych w 52 genach o których wiadomo, iż odgrywają istotną rolę w rozwoju najczęstszych nowotworów mężczyzn, tj. rak gruczołu krokowego (prostaty), jelita grubego, płuc, nowotwór zarodkowy jądra. [+]

Panel nowotworowy 170 PREMIUM

Proponowane panele nowotworowe obejmują skrining ponad 1 700 eksonów zawartych w 94 genach o których wiadomo, iż odgrywają istotną rolę w rozwoju nowotworów – zarówno tych najczęstszych (rak piersi, prostaty, układu krwiotwórczego, jelita grubego, płuc, nerki), jak i rzadkich.  Ponadto panele te zawierają w sobie 284 dodatkowych polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNP – Single Nucleotide Polymorphisms) […] [+]

Borrelia burgdorferi (borelioza) – rozbicie krążących kompleksów immunologicznych (KKI), Western blot klasy IgM i IgG-Prof.Ząbek

Badanie opiera się na technice opracowanej przez Prof. Ząbka – rozbicia tak zwanych krążących kompleksów immunologicznych (KKI) tj. przeciwciał klasy IgM i IgG związanych z antygenem, występujących w ustroju zakażonego boreliozą pacjenta. Procedura testu uwalnia związane przeciwciała co pozwala oznaczyć ich obecność techniką western blot. Badanie wykonywane przez zespół Profesora Ząbka [+]

Panel na spektrum zaburzeń autystycznych

Autyzm zaliczany jest do grupy całościowych zaburzeń rozwojowych. Spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) to zaburzenia pojawiające się zwykle u dzieci w wieku poniżej trzech lat. ASD zazwyczaj charakteryzują się deficytami w trzech obszarach: trudności społeczne, trudności językowo-komunikacyjne oraz trudności związane z  zachowaniem i działaniem wyobraźni. Odpowiednio wczesna diagnoza oraz zastosowanie terapii są niezbędne w celu zapewnienia jak […] [+]

Panel na choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia rozwijają się na skutek czynników genetycznych (obecne od urodzenia) lub nabytych, zależnych głównie od trybu życia. Choroby uwarunkowane genetycznie to zaburzenia, które rozwijają się w wyniku mutacji, czyli nieprawidłowości w materiale genetycznym. Najnowsze techniki biologii molekularnej pozwalają na ocenę udziału czynników genetycznych w patogenezie chorób układu sercowo-naczyniowego poprzez precyzyjne badanie struktury i […] [+]

Panel na choroby nerwowo – mięśniowe

Panel obejmuje identyfikację mutacji/polimorfizmów genów w kierunku indywidualnych predyspozycji do rozwoju niżej wymienionych schorzeń: Rdzeniowy zanik mięśni (ang. spinal muscular atrophy, SMA) Choroba Charcota-Mariego-Tootha i neuropatie czuciowo-ruchowe Miopatie rozstrzeniowe i wrodzone Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa Dystrofie mięśniowe Wrodzony zespół miasteniczny i wrodzona sztywność stawów Miotonia Miopatie metaboliczne Zespół Walker-Warburga   Liczba analizowanych genów: 202 Lista analizowanych […] [+]

Panel na kardiomiopatie

Kardiomiopatie to grupa chorób mięśnia sercowego. Schorzenia te  mogą występować u  osób w każdym wieku i w większości przypadków są dziedziczone. Pomimo iż są nieuleczalne, współczesne środki leczenia są na tyle skuteczne, aby osoby dotknięte chorobą mogły prowadzić długie i pełne życie. Istnieje wiele różnych typów kardiomiopatii, cztery główne to: kardiomiopatia przerostowa, rozstrzeniowa (zastoinowa), kardiomiopatia […] [+]

Panel nowotworowy “Dla Niego”

Proponowane przez firmę Centrum Badań DNA panele nowotworowe obejmują skrining całych sekwencji kodujących zawartych w 52 genach o których wiadomo, iż odgrywają istotną rolę w rozwoju najczęstszych nowotworów mężczyzn, tj. rak gruczołu krokowego (prostaty), jelita grubego, płuc, nowotwór zarodkowy jądra. [+]

Panel nowotworowy “Dla Niej”

Firma Centrum Badań DNA jako jedyna w Polsce oferuje pełną diagnostykę predyspozycji do rozwoju najczęściej występujących u kobiet nowotworów uwzględniającą najnowsze osiągnięcia nauki. Proponowane przez firmę Centrum Badań DNA panele nowotworowe obejmują skrining całych sekwencji kodujących zawartych w 48 genach o których wiadomo, iż odgrywają istotną rolę w rozwoju najczęstszych nowotworów kobiet, tj. rak piersi, […] [+]

Panel nowotworowy 170 PLUS

Proponowane panele nowotworowe obejmują skrining ponad 1 700 eksonów zawartych w 94 genach o których wiadomo, iż odgrywają istotną rolę w rozwoju nowotworów – zarówno tych najczęstszych (rak piersi, prostaty, układu krwiotwórczego, jelita grubego, płuc, nerki), jak i rzadkich. [+]

Panel infekcji odkleszczowych – podstawowy

Badanie kleszcza na obecność 4 patogenów:  Borrelia burgdorferi, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum, Mycoplasma pneumoniae. Badania kleszczy przeprowadzone na terenie Polski w latach 2006-2011 przez  różne zespoły naukowe w zależności od regionu oraz stosowanej metody wykazały iż odsetek kleszczy w których występuje Mycoplasma sp. przekracza 50%, odsetek bakterii z rodzaju Anaplasma sięga do 19,5%, odsetek bakterii […] [+]

Toxoplasma gondii – jakościowo Real-Time PCR

Test diagnostyczny polega na wykrywaniu obecności DNA pierwotniaka Toxoplasma gondii wywołującego toksoplazmozę, który może być przenoszony w organizmie kleszczy. [+]

Panel infekcji odkleszczowych – pełny

Badanie kleszczy na obecność 6 patogenów: Borrelia burgdorferi, Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum, Mycoplasma pneumoniae, Toxoplasma gondii. Badania kleszczy przeprowadzone na terenie Polski w latach 2006-2011 przez  różne zespoły naukowe w zależności od regionu oraz stosowanej metody wykazały iż odsetek kleszczy w których występuje Mycoplasma sp. przekracza 50%, odsetek bakterii z rodzaju Anaplasma sięga […] [+]

Panel koinfekcji

  Badanie kleszcza na obecność 5 patogenów:  Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum, Mycoplasma pneumoniae, Toxoplasma gondii Test opiera się na wykryciu obecności 5 patogenów: Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum, Mycoplasma pneumoniae, Toxoplasma gondii. Jest uzupełnieniem domowego testu na boreliozę Tick quick.  Babesia divergens: Chorobotwórczy pierwotniak przenoszony przez kleszcze i wywołujący babeszjozę (piroplazmozę). Babeszjoza jest chorobą hemolityczną podobną […] [+]

Borrelia burgdorferi sensu lato (borelioza) – jakościowo Real-Time PCR

Test opiera się na wykryciu obecności genomowego DNA trzech chorobotwórczych gatunków bakterii z rodzaju Borrelia, wywołujących boreliozę, tj.: B. burgdorferi sensu stricto, B. Garinii i B. afzelii, które łącznie noszą nazwę Borrelia burgdorferi sensu lato. [+]

Babesia divergens (babeszjoza) – jakościowo, Real-Time PCR

Test polega na wykrywaniu w organizmie kleszcza obecności DNA chorobotwórczych pierwotniaków Babesia divergens wywołujących u ludzi babeszjozę (piroplazmozę). [+]

Bartonella henselae – jakościowo Real-Time PCR

Badanie daje możliwość stwierdzenia obecności DNA bakterii Bartonella henselae, przenoszonej na człowieka przez stawonogi odżywiające się krwią ssaków (hematofagi), głównie przez kleszcze ale również wszy czy pchły. [+]
© Centrum Badań DNA – testy DNA, Badania genetyczne 2024
Stworzenie strony: Creationship | Wdrożenie: Care4web.pl