Projekty badawcze

Diagnostyka chorób przenoszonych przez kleszcze-LTT,KKI

Nadrzędnym celem realizacji Projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie narzędzi do diagnostyki chorób przenoszonych przez kleszcze” jest poprawa jakości procesu diagnozowania Boreliozy oraz stworzenie możliwości monitoringu wyników procesów terapeutycznych u osób dotkniętych tą chorobą. W wyniku prac B+R Centrum Badań DNA planuje wdrożyć na rynek diagnostyki medycznej dwa nowe, innowacyjne wyroby medyczne tj.: test diagnostyczny identyfikujący […] [+]

IPR testu genetycznego Centrum badań DNA – rak prostaty

Tytuł: „Uzyskanie ochrony własności intelektualnej na test genetyczny w kierunku predyspozycji genetycznych do nowotworu prostaty” “nr umowy o dofinansowanie UDA-POIG.05.04.01-30-016/11-00” Opis projektu: Celem projektu, zrealizowanego w ramach działania 5.4.1 POIG było przygotowanie i rozpoczęcie procedury uzyskania praw własności przemysłowej w Europejskim Urzędzie Patentowym, na innowacyjny test w kierunku identyfikacji predyspozycji genetycznych do nowotworu prostaty. Niniejszy […] [+]

IPR testu genetycznego Centrum badań DNA

TYTUŁ: „Uzyskanie ochrony własności intelektualnej na test genetyczny w kierunku predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego” “nr umowy o dofinansowanie UDA-POIG.05.04.01-30-015/11-00” Opis projektu:Celem projektu, zrealizowanego w ramach działania 5.4.1 POIG było przygotowanie i rozpoczęcie procedury uzyskania praw własności przemysłowej w Europejskim Urzędzie Patentowym, na innowacyjny test w kierunku identyfikacji predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego. […] [+]

Wsparcie działań eksportowych

Tytuł: „Wsparcie działań eksportowych Centrum Badań DNA – innowacyjnej spółki biotechnologicznej” Opis projektu: Celem projektu, zrealizowanego w ramach działania 6.1 POIG, było stworzenie planu rozwoju eksportu, pozwalającego zaistnieć Centrum Badań DNA na rynku europejskim oraz umożliwiającego zaoferowanie swoich usług diagnostycznych w krajach Unii Europejskiej. W ramach projektu opracowano przeznaczoną na rynki zagraniczne ofertę dotyczącą testów […] [+]

Nowotwory głowy i szyi HPV zależne

Tytuł: Opracowanie i wdrożenie kompleksowego algorytmu diagnostycznego służącego profilaktyce i personalizacji leczenia HPV-zależnych guzów litych Projekt realizowany w ramach sektorowego programu INNOMED zarządzanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przez Konsorcjum naukowo-biznesowe. Członkami Konsorcjum są: Centrum Badań DNA Sp. z o.o., Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marie Skłodowskiej – […] [+]

Genotypowanie układów HLA

Tytuł: Opracowanie innowacyjnych testów genetycznych w oparciu o technologię NGS Opis projektu: Projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest m.in. opracowanie wysokorozdzielczego testu na genotypowanie układów HLA w oparciu o technologię Sekwencjonowania Nowej Generacji NGS. Projekt realizowany […] [+]

Diagnostyka prenatalna

Tytuł: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych testów genetycznych do diagnostyki prenatalnej  w oparciu o technologię NGS. Opis projektu: Projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest: – opracowanie innowacyjnej metodyki bezinwazyjnego izolowania i sekwencjonowania pozakomórkowego DNA płodu (cffDNA) z […] [+]

BIO-TECH TRANSFER

Staże i szkolenia biotechnologiczne w INNO-GENE S.A. Celem realizacji projektu byłowsparcie procesu transferu technologii i komercjalizacji wyników B+R. Realizując projekt „Bio-Tech Transfer. Staże i szkolenia biotechnologiczne w INNO-GENE S.A.” organizuowaliśmy dwutygodniowe cykle zajęć z zakresu komercjalizacji przedsięwzięć biotechnologicznych. Uczestnicy projektu otrzymali u nas wsparcie w postaci 5 szkoleń z zakresu komercjalizacji wyników prac B+R w […] [+]

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę, automatyzację procesów technologicznych i wdrożenie innowacyjnej technologii badań DNA w oparciu o technikę mikromacierzy Dzięki realizacji projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę, automatyzację procesów technologicznych i wdrożenie innowacyjnej technologii badań DNA w oparciu o technikę mikromacierzy”, W ramach realizacji projektu Laboratorium CBDNA zostało częściowo zautomatyzowane poprzez zakup stacji roboczych […] [+]

Diagnostyka chorób odkleszczowych

Opracowanie i wdrożenie kompleksowego panelu testów diagnostycznych w kierunku identyfikacji patogenów przenoszonych przez kleszcze Projekt realizowany w ramach Działannia 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego panelu testów diagnostycznych w kierunku identyfikacji patogenów przenoszonych przez kleszcze” było usystematyzowanie wiedzy […] [+]

Identyfikacja predyspozycji do nowotworów

Opracowanie i wdrożenie kompleksowych testów do diagnostyki predyspozycji genetycznych wybranych chorób nowotworowych w oparciu o technologię mikromacierzy DNA Projekt zrealizowany w ramach Działannia 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem I Etapu projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowych testów do diagnostyki predyspozycji genetycznych wybranych chorób […] [+]

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych testów z zakresu genetyki weterynaryjnej wybranych gatunków zwierząt

Projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do oferty Centrum Badań DNA innowacyjnych, kompleksowych testów genetycznej diagnostyki weterynaryjnej z zakresu identyfikacji pokrewieństwa u wybranych zwierząt hodowlanych i identyfikacji mutacji genów, warunkujących choroby genetyczne u […] [+]

Opracowanie i wdrożenie do oferty innowacyjnych i kompleksowych testów z zakresu genetyki medycznej

Projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do oferty Centrum Badań DNA innowacyjnych, kompleksowych testów z zakresu diagnostyki predyspozycji genetycznych do najczęstszych nowotworów i chorób genetycznych w oparciu o technologię mikromacierzy DNA. Celem projektu […] [+]
© Centrum Badań DNA – testy DNA, Badania genetyczne 2024
Stworzenie strony: Creationship | Wdrożenie: Care4web.pl