Oferta dla nauki

Projektowanie primerów i sond

Usługi z zakresu projektowania primerów i sond na potrzeby reakcji PCR, mutlipleks PCR, qPCR, HRM, ddPCR, sekwencjowania, NGS, analizy fragmentów, STR, VNTR, SNP. Przebieg reakcji PCR prowadzący do uzyskania pozytywnych wyników amplifikacji zależy przede wszystkim od prawidłowego dobór sekwencji stosowanych starterów. Nasza firma oferuje Państwu projektowanie primerów do dowolnie wybranego rodzaju reakcji PCR oraz różnego […] [+]

Głębokie sekwencjonowanie DNA

Centrum Badań DNA skupia zespół profesjonalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie biologii molekularnej, biotechnologii, genetyki i mikrobiologii. Doświadczenie zdobywane w licznych ośrodkach naukowych zaowocowało kompleksową ofertą skierowaną dla placówek naukowych i badawczo – rozwojowych. Sekwencjonowanie DNA to technika służąca do odczytywania kolejnych nukleotydów w cząsteczce DNA. Najbardziej innowacyjną i efektywną metodą sekwencjonowania […] [+]

Kompleksowa realizacja projektów naukowych i badawczo-rozwojowych

Centrum Badań DNA jest doświadczonym partnerem w projektach badawczo-rozwojowych i naukowych. W latach 2006-2014 nasz zespół zrealizował ponad 30 projektów o łącznym budżecie ponad 30 mln pln z zakresu genetyki ludzi, zwierząt i mikroorganizmów. Posiadamy doświadczenie w planowaniu projektów badawczych, doborze konsorcjantów, przygotowaniu, prowadzeniu i rozliczaniu projektów dofinansowanych przez instytucje MNiSW, NCBIR,PARP, WRPO. Naszymi partnerami […] [+]

Projektowanie i optymalizacja metody badawczej

Nasz zespół posiada doświadczenie w planowaniu doświadczenia naukowego, doborze optymalnej metody badawczej. Każdy projekt realizowany jest indywidualnie i dokumentowany zgodnie z najlepszymi praktykami laboratoryjnymi i walidowany (wyznaczone są wszystkie kluczowe parametry: powtarzalności, odtwarzalność, czułość itp.). W trakcie setup’u metody wyznaczone są optymalne warunki reakcji, sekwencje starterów i sond, stężenie reagentów. Wszystkie pytania prosimy kierować na […] [+]

Usługi identyfikacji skażeń mikrobiologicznych w produktach rolno-spożywczych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów wprowadziliśmy do oferty usługę związaną z uniwersalną identyfikacją bakterii oraz grzybów. Badanie to polega na identyfikacji genu 16S rDNA, który jest wspólny dla wszystkich bakterii oraz genu 18S rDNA wspólnego dla wszystkich gatunków grzybów. Geny 16S i 18S wykazują wysoką zmienność miedzy gatunkami co umożliwia ich rozróżnienie. Metoda, którą wykorzystujemy […] [+]

Usługi z zakresu bioinformatyki

W naszej ofercie znajduje się szeroki wachlarz usług bioinformatycznych, pozwalający na kompleksową i wielopoziomową analizę dostarczonych danych. Oferujemy między innymi: • Analizy sekwencji DNA i białek• Analizy filogenetyczne• Modelowanie molekularne• Analizy interakcji białko-ligand• Wirtualną analizę przesiewową (VS, ang. Virtual Screening)• Analizy powiązania sekwencji, struktury i funkcji białek• Analizy danych otrzymanych za pomocą metod sekwencjonowania nowej […] [+]

Usługi doradcze w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania

Doradztwo w zakresie planowania, przygotowania, realizacji i pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na działalność badawczo-rozwojową • Projektowania badań B+R• Pisania wniosków o dofinansowanie prac badawczych i inwestycyjnych ze środków EU• Rozliczenia projektów• Wyceny wartości niematerialnych prac badawczo-rozwojowych• Pozyskiwanie inwestora dla innowacyjnego projektu badawczo-rozwojowego• Pozyskiwanie inwestora dla start-up’ów Wszystkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: j.wojciechowicz@cbdna.pl [+]

Usługi z zakresu analizy fragmentów (GeneScan, GeneMapper)

Centrum Badań DNA skupia zespół profesjonalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie biologii molekularnej, biotechnologii, genetyki i mikrobiologii. Doświadczenie zdobywane w licznych ośrodkach naukowych zaowocowało kompleksową ofertą skierowaną dla placówek naukowych i badawczo – rozwojowych. Usługi z zakresu analizy fragmentów (GeneScan, GeneMapper) • Oferujemy następujące zestawy barwników:– filtr “F”: 5-FAM, JOE, NED, ROX– […] [+]

Sekwencjonowanie DNA metodą Sangera

Sekwencjonowanie DNA metodą Sangera • Standardowe sekwencjonowanie DNA (jednostronne ze startera forward lub reverse) Usługa obejmuje przygotowanie reakcji sekwencyjnej z użyciem starterów dostarczonych przez klienta lub starterów standardowych dostępnych w Pracowni Sekwencjonowania. Wyniki przedstawione są w formie dokumentu .abi lub .ab1. Gwarantujemy długość odczytu sekwencji od 250 nukleotydów do 500 – 600 nukleotydów. • Sekwencjonowanie […] [+]

Oferta dla nauki

Centrum Badań DNA skupia zespół profesjonalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie biologii molekularnej, biotechnologii, genetyki i mikrobiologii. [+]
© Centrum Badań DNA – testy DNA, Badania genetyczne 2024
Stworzenie strony: Creationship | Wdrożenie: Care4web.pl