Filtrowanie i czyszczenie danych

Zapewniamy innowacyjne usługi w zakresie oczyszczania i filtrowania odczytów sekwencji DNA. Nasza zaawansowana technologia “czyszczenia” odczytów ma na celu poprawę średniej jakości danych sekwencji i znaczne zmniejszenie ilości błędnych danych, co pozwala na bardziej precyzyjne i wiarygodne analizy.

  1. Usuwanie słabej i tendencyjnej sekwencji: Za pomocą wyspecjalizowanych algorytmów usuwamy sekwencje o niskiej jakości i te, które wykazują znaczną tendencyjność, co może prowadzić do nieprecyzyjnej interpretacji.
  2. Eliminacja niejednoznacznych zasad: Nasza technologia pozwala na identyfikację i usuwanie niejednoznacznych zasad, które mogą skomplikować analizę i interpretację danych.
  3. Usuwanie duplikatów odczytów: Nasza usługa filtruje i usuwa duplikaty odczytów, które mogą prowadzić do przekłamań i błędów w analizie danych sekwencyjnych.
  4. Filtrowanie homopolimerów i dimerów adaptera: Nasze procedury usuwają homopolimery tworzące się na krawędzi komórki przepływowej i dimery adaptera, które mogą wpływać na jakość danych.
  5. Deduplikacja: Zastosowanie deduplikacji zapewnia optymalizację zbioru danych, eliminując redundancje.
  6. Wymuszanie minimalnej długości odczytu: Oferujemy możliwość ustawienia minimalnej długości odczytu, co pozwala na poprawę jakości danych.
  7. Usuwanie sekwencji o niskiej jakości: Za pomocą naszych algorytmów identyfikujemy i usuwamy sekwencje o niskim wyniku Q, co prowadzi do zwiększenia ogólnej jakości zbioru danych.

Nasze Laboratorium Molekularne oferuje usługi na najwyższym poziomie, gwarantując precyzyjność i wiarygodność wyników. Nasze zaawansowane metody Read Filtering and Cleaning są kluczem do sukcesu w dowolnym projekcie genomics.