FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Wirusowe zapalenie wątroby

Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B

Co to jest HBV?
Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) należy do rodziny wirusów hepatotropowych. Materiał genetyczny HBV stanowi liniowy DNA. Wirus ten jest jednym z głównych czynników etiologicznych ostrego i przewlekłego zapalenia wątroby, marskości wątroby i raka wątroby. Szacuje się, że liczba ludzi zakażonych HBV na świecie wynosi ok. 350 - 400 mln.

Okres wylęgania zakażenia wynosi od 28 do 160 dni, najczęściej od 60 do 100 dni. Przebieg zakażenia może być bezobjawowy, skąpoobjawowy lub pełnoobjawowy z żółtaczką. U noworodków i małych dzieci zakażenie najczęściej przebiega bezobjawowo. Okres zwiastunów choroby trwa od kilku dni do kilku tygodni i niekiedy wyraża się silnymi bólami stawów, uczuciem zmęczenia, brakiem apetytu, mdłościami, pobolewaniem w prawym podżebrzu, rzadziej gorączką, wysypką, biegunką czy wymiotami.

Jakie są drogi zarażenia wirusem HBV ?
Zarażenie wirusem może nastąpić poprzez bezpośredni kontakt z zakażoną krwią, naruszenie ciągłości skóry skażonymi narzędziami (tatuaże, zabiegi kosmetyczne, fryzjerskie, stomatologiczne), przetoczenia krwi i jej produktów, kontakty seksualne z nosicielem wirusa, a także przez zakażenie płodu i noworodka przez matkę nosicielkę. Do ponad 60% wszystkich zakażeń dochodzi w placówkach służby zdrowia, w dodatku częściej na oddziałach niezabiegowych niż zabiegowych. Przyczyną przenoszenia wirusa jest źle wysterylizowany sprzęt lub inne zaniedbania higieniczne personelu związane np. z myciem rąk czy zmianą rękawiczek.

Na czym polega diagnostyka wirusa HBV (WZW typu B)-jakościowo metodą genetyczną Real-Time PCR ?
Test polega na wykrywaniu obecności materiału genetycznego wirusa (DNA) zapalania wątroby typu B Diagnostyka HBV oparta o metodę Real Time PCR, stanowi jedyny bezpośredni sposób identyfikacji tego wirusa. W odróżnieniu od metod immunologicznych, test genetyczny charakteryzuje się większą czułością i swoistością oraz pozwala na wykrycie wirusa już w 21 dni od momentu ewentualnego zakażenia. Metoda Real Time PCR jest również jedyną metodą mającą zastosowanie podczas leczenia WZW typu B.

Na czym polega diagnostyka wirusa HBV (WZW typu B) – jakościowo + ilościowo, metodą genetyczną Real-Time PCR
Test polega na wykrywaniu obecności i oznaczeniu ilości kopii DNA wirusa HBV. Test pozwala określić liczbę kopii wirusa HBV we krwi, co obrazuje stan wiremii. Metoda Real-Time PCR jest jedyną metodą wykorzystywaną do monitorowania procesu leczenia WZW typu B. Zgodnie z zaleceniami Polskiej Grupy Ekspertów HBV, pierwsze oznaczenie HBV DNA powinno być wykonane po 12 tyg. leczenia, a następnie co 24 tyg.

Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C

Co to jest HCV?
Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) należy do rodziny wirusów hepatotropowych. Materiał genetyczny HCV tworzy jednoniciowy, liniowy RNA. Szacuje się, że liczba ludzi zakażonych na świecie wynosi około 200 mln ludzi, a w Polsce około 700 tys. W naszym kraju 60-90% zakażeń jest pochodzenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Obecnie uważa się, że wirus HCV jest odpowiedzialny za około 90% potransfuzyjnych zapaleń wątroby. Przebieg zakażenia postępuje zwykle bezobjawowo lub znacznie rzadziej towarzyszą mu objawy niecharakterystyczne takie jak zmniejszenie apetytu, osłabienie, mdłości, bóle mięśniowo-stawowe, czy utrata masy ciała.

Jakie są drogi zarażenia wirusem HCV ?
Do zakażenia wirusem HCV może dojść podczas bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z zakażoną krwią nosiciela (transfuzja krwi, zabiegi chirurgiczne, powtórne używanie igieł do iniekcji, zabiegi stomatologiczne czy endoskopowe, kolczykowanie i tatuowanie ciała).

Na czym polega diagnostyka wirusa HCV (WZW typu C)-jakościowo metodą genetyczną Real-Time PCR ?
Test polega na wykrywaniu obecności materiału genetycznego wirusa (RNA) zapalania wątroby typu C (WZW typu C, HCV - Hepatitis C Virus). Diagnostyka HCV, oparta o metodę Real Time PCR, stanowi jedyny bezpośredni sposób identyfikacji tego wirusa. W odróżnieniu od metod immunologicznych, test genetyczny charakteryzuje się większą czułością i swoistością oraz umożliwia rozpoznanie czynnego zakażenia. Metoda Real Time PCR jest również jedyną metodą mającą zastosowanie podczas leczenia WZW typu C.

Na czym polega diagnostyka wirusa HCV Wirus HCV (WZW typu C)– jakościowo + ilościowo, Real-Time PCR?
Diagnostyka polega na wykrywaniu obecności i oznaczeniu ilości kopii RNA wirusa HCV. Test pozwala określić liczbę kopii wirusa HCV we krwi, co obrazuje stan wiremii. Metoda Real-Time PCR jest jedyną metodą wykorzystywaną do monitorowania procesu leczenia WZW typu C. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych leczenie uważa się za skuteczne, jeśli po 24 tygodniach od jego zakończenia, nie stwierdza się obecności HCV-RNA w surowicy krwi.

 

Badanie kleszcza

W jakich warunkach należy przechowywać kleszcza przed wysłaniem?
Kleszcza najlepiej przechowywać na zwilżonym płatku kosmetycznym w temperaturze pokojowej lub w lodówce. Prosimy nie przyklejać kleszcza do kartki taśmą klejącą. Nie ma określonego terminu przydatności kleszcza do analizy. 

Jak należy przygotować kleszcza do wysyłki?
Umieścić kleszcza na zwilżonym płatku kosmetycznym, a następnie zapakować w zamkniętym woreczku strunowym lub szczelnie zamykanym pojemniku. Materiał można dostarczyć osobiście, wysłać listem poleconym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres: Centrum Badań DNA Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 20, 60-128 Poznań wraz z wypełnionym formularzem zlecenia badań i potwierdzeniem wpłaty.

Czy kleszcz do badania musi być w całości?
Najlepiej dostarczyć całego kleszcza, ponieważ zwiększa to wiarygodność wyniku. W przypadku posiadania fragmentu kleszcza prosimy skontaktować się z pracownikami Biura Obsługi Klienta - tel. 509 658 006 lub 530 784 239


Jaka jest czułość testu?
Czułość testu wynosi 5 kopii DNA/µl.

Jakie badania można wykonać z kleszcza?
Badanie kleszcza można przeprowadzić w kierunku nastepujacych patogenów: Borrelia burgdorferi, wirus kleszczowego zapalenia mózgu, Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum, Mycoplasma pneumoniae, Toxoplasma gondii

Czy wielkość kleszcza wpływa na badanie?
Wielkość kleszcza nie ma znaczenia.

Czy w laboratorium dokonuje się oględzin dostarczonego materiału?
Przed wykonaniem badania materiał jest sprawdzany.

Nie jestem pewien/na czy została usunięta nimfa kleszcza czy strupek. Co zrobić ?
W takiej sytuacji należy dostarczyć materiał do laboratorium. Przed wykonaniem badania będzie dokonana wstępna ocena.

Diagnostyka chorób odkleszczowych metodami genetycznymi

Czy do badania trzeba być na czczo?
Przed wykonaniem badania nie trzeba być na czczo.

Czy można wykonywać badania w trakcie kuracji antybiotykowej?
Każde badanie powinno się wykonać przed rozpoczęciem antybiotykoterapii. Po zakończeniu kuracji powinno się odczekać około 3-4 tygodnie.

Po jakim czasie od ugryzienia przez kleszcza można wykonać badanie metodą Real Time PCR?
Badanie Real Time PCR można wykonać już po około 3-4 dniach od momentu ugryzienia przez kleszcza.

Z jakiego materiału można wykonać badanie metodą Real Time PCR?
Badanie metodą RT-PCR może być wykonane z takich materiałów jak: krew, biopsja ze zmiany skórnej, płyn mózgowo-rdzeniowy (przy podejrzeniu neuroboreliozy), płyn stawowy (przy odczuwanych dolegliwościach ze strony układu stawowego).
Jest to metoda bardzo czuła, jednakże ze względu na migrację bakterii do tkanek, krew nie jest zalecanym materiałem. Największe prawdopodobieństwo wykrycia bakterii we krwi występuje w kilka dni po ugryzieniu przez kleszcza.

Diagnostyka chorób odkleszczowych metodami serologicznymi

Po jakim czasie od ugryzienia przez kleszcza można wykonać badanie metodą serologiczną ELISA, Western blot?
Diagnostykę serologiczną można wykonać po około 3-4 tygodniach od momentu ugryzienia przez kleszcza. W tym czasie powinny pojawić się przeciwciała.

Jaka metoda badania w kierunku boreliozy jest najlepsza (najskuteczniejsza)?
Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych diagnostyka boreliozy powinna być dwustopniowa. W pierwszym etapie należy wykazać obecność swoistych przeciwciał metodą immunologiczną ELISA, a następnie u osób z wynikami dodatnimi lub wątpliwymi należy wykonać oznaczenia metodą Western blot, w celu weryfikacji wcześniejszych rezultatów. Negatywny wynik testu nie może wykluczyć infekcji zwłaszcza we wczesnym etapie. Również leczenie antybiotykami może zapobiec powstaniu przeciwciał w ilości umożliwiającej ich wykrycie.

W kilka dniu po ugryzieniu przez kleszcza można wykonać badanie metodą molekularną Real Time PCR polegające na wykrywaniu materiału genetycznego (DNA) bakterii Borrelia burgdorferi. Uzyskanie wyniku pozytywnego oznacza obecność DNA bakterii w badanym materiale, wynik negatywny natomiast interpretuje się jaki brak obecności DNA bakterii w badanej próbce, nie zaś w całym organizmie.

W jaki sposób można wykonać badanie w Centrum Badań DNA?
Badania można wykonać bezpośrednio w siedzibie Centrum Badań DNA przy ul. Inflanckiej 25 w Poznaniu. W celu pobrania krwi nie trzeba się rejestrować. Punkt pobrań czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00.

Ustalenie ojcostwa - test na ojcostwo

Na czym polega wykonanie testu na ojcostwo?
Test na ojcostwo polega na porównaniu profili genetycznych dziecka i domniemanego ojca wykorzystując zmienność w niekodujących fragmentach genu. Dzięki temu można określić stopień pokrewieństwa między nimi i wykazać czy domniemany ojciec jest biologicznym ojcem dziecka.

Kto może brać udział w badaniu?
Test na ojcostwo jest przeznaczony dla dwóch osób ojca i dziecka w przypadku, gdy nie jest możliwy udział w badaniu biologicznej matki dziecka.

Z jakiego materiału jest wykonywane badanie ?
Standardowym materiałem do badania jest wymaz z wewnętrznej strony policzka lub krew EDTA.

Czy możliwe jest wykonanie badanie z mikrośladów?
Istnieje możliwość wykonania testu na ojcostwo z mikrośladów takich jak: włosy z cebulkami, biała guma do żucia, chusteczka higieniczną z wydzieliną z nosa, szczoteczka do zębów, plamki krwi itp. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku mikrośladów istnieje ryzyko, że nie będzie można ustalić profilu genetycznego z powodu zanieczyszczenia materiału, bądź tez dlatego, że materiału genetycznego w mikrośladzie będzie za mało. W tym przypadku należy zwrócić uwagę aby przy jego pobraniu i przechowaniu nie uległ on zanieczyszczeniu materiałem genetycznym innych osób. Najlepiej po pobraniu zabezpieczyć go np. w woreczku strunowym lub ewentualnie czystej kopercie.

Czy można wykonać wymaz z policzka bezpośrednio po spożyciu posiłku?
Nie. Należy zwrócić uwagę na czas, który upłynął od ostatniego posiłku i mycia zębów. Szczególnie u małych dzieci powinna minąć minimum godzina od ostatniego karmienia. Przed pobraniem nie powinno być w ustach żadnych ciał obcych: gumy do żucia, cukierków, lizaków. Nie należy również pić płynów za wyjątkiem czystej wody.

Czy można samemu pobrać materiał genetyczny do badań?
Tak. Można pobrać materiał genetyczny do badań do celów prywatnych za pomocą zestawu testowego. Zestaw zawiera komplet sterylnych wymazówek, specjalne koperty osuszające, kopertę bezpieczną oraz wszystkie wymagane dokumenty. Za pomocą wymazówek pobiera się wymaz z błony śluzowej wewnętrznej strony policzka zgodnie z załączoną instrukcją.

Jak długo trwa przeprowadzenie badań na ojcostwo?

  • wymaz z policzka lub krew EDTA: standardowo 14 dni roboczych


Czy możliwe jest zbadanie dodatkowych osób (np. drugiego dziecka)?
Tak. Istnieje możliwość przeprowadzenie badań u kolejnej osoby np. u drugiego dziecka lub drugiego domniemanego ojca za dodatkowa opłatą. Dodatkowe wyniki badań są porównywane z wcześniej uzyskanymi.

Czy prywatny test na ojcostwo jest uznawany przez sądy?
Nie. Tylko wyniki badań w kierunku pokrewieństwa do celów protokolarnych mogą być wykorzystane w postępowaniu sądowym. Konieczne wówczas jest osobiste stawiennictwo się matki, dziecka i domniemanego ojca na pobranie próbek do badań w obecności Komisji składającej się z trzech osób. Na pobranie należy zgłosić się z aktualnym dowodem tożsamości ze zdjęciem - w przypadku osób dorosłych oraz ze skróconym odpisem aktu urodzenia, paszportem lub innym dowodem tożsamości w przypadku dzieci.

Ile markerów jest analizowanych w badaniu?
Test na ojcostwo analizuje 24 markery DNA. Markerami są niekodujące fragmenty genomu ludzkiego. Porównanie informacji w nich zawartych u dziecka i domniemanego ojca pozwala na wykluczenie lub potwierdzenie ojcostwa.

Czy pobranie materiału genetycznego do badań jest bolesne?
Nie. Pobranie wymazu z błony śluzowej wewnętrznej strony policzka jest bezbolesne i nieinwazyjne. Można je przeprowadzić nawet u noworodków.

Czy należy zachować szczególną ostrożność przy pobieraniu materiału do badań?
Tak. Podczas pobierania materiału należy zachować szczególną ostrożność tak aby DNA nie zostało zanieczyszczone materiałem genetycznym innej osoby. W tym celu należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji postępowania, używać rękawiczek lateksowych, nie dotykać szczoteczki wymazówki. W przypadku podejrzenia zanieczyszczenia próbki „obcym” DNA koniecznie pobrać materiał na nową wymazówkę.

Co się dzieje z danymi osobowymi klientów?
Dane osobowe naszych klientów są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenie analizy. Aby chronić je przed niepowołanymi osobami, są przechowywane na specjalnie zabezpieczonym serwerze.

Jak zamówić zestaw wysyłkowy na pobranie materiału?
Zestaw można zamówić korzystając ze strony internetowej https://sklep.cbdna.pl/pl/p/Test-na-ojcostwo/171 lub dzwoniąc pod numer telefonu 509 658 006.


Czy przyjmowanie leków ma wpływ na badania?
Nie. Nie można zmienić DNA.

Dlaczego warto wykonać analizę 24 markerów w badaniu pokrewieństwa ?

  • 13 polimorficznych układów STR to minimum, jakie potrzebne jest do genetycznej identyfikacji osobniczej (wg zaleceń Laboratorium FBI i ENFSI). Standardowo wykonuje się analizę 16 sekwencji polimorficznych (markerów) obecnych na różnych chromosomach. Taka liczba markerów jest wystarczająca w przypadku badania pokrewieństwa, kiedy dysponujemy materiałem genetycznym matki, ojca i dziecka,
  • Im większa ilość markerów genetycznych jest analizowana – tym bardziej wiarygodny i pewny wynik testu. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku analizy pokrewieństwa 2 osób (np. ojca i dziecka). Analiza 16 markerów może być wówczas niewystarczająca. W Laboratorium CBDNA rutynowo określamy 24 markery genetyczne w teście na ojcostwo (domniemany ojciec, dziecko) osiągając wyniki prawdopodobieństwa rzędu co najmniej 99.999999%. Oznacza to, że w danym badaniu szansa znalezienia drugiego mężczyzny, który mógłby być ojcem badanego dziecka, wynosi jeden na miliard badanych mężczyzn.
  • 23 układów STR na chromosomach autosomalnych wraz z dodatkowym markerem identyfikacji płci na chromosomach X lub Y to najwyższa pewność wyników, brak dodatkowych kosztów i dłuższego oczekiwania na satysfakcjonujący wynik.

Badania prowadzone są z wykorzystaniem:

• najnowszych i uznanych światowych technologii z zakresu biologii molekularnej i genetyki,
• specjalistycznej, certyfikowanej, wysokorozdzielczej aparatury analitycznej, będącej własnością naszego Laboratorium i znajdującej się na jego terenie
• przez wykwalifikowany personel, biologów molekularnych i biotechnologów, diagnostów laboratoryjnych, w trakcie specjalizacji z laboratoryjnej genetyki medycznej, biegłego sądowego. Tak wysoki poziom umiejętności, wiedzy i kwalifikacji naszego personelu daje gwarancję, że wykonywane w Laboratorium Genetyki Medyczne Centrum Badań DNA testy cechuje najwyższa dokładność i największa na rynku pewność wyniku.

Twitter