Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych diagnostyka każdej postaci klinicznej boreliozy z Lyme powinna być dwuetapowa.

W pierwszym etapie należy wykazać obecność swoistych przeciwciał klasy IgM lub IgG (w zależności od postaci klinicznej) metodą immunoenzymatyczną (ELISA). Następnie u chorych z wynikami dodatnimi lub wątpliwymi należy wykonać oznaczenia metodą Western-blot, w celu weryfikacji wcześniejszych rezultatów (wg. Diagnostyka i leczenie Boreliozy z Lyme zalecenia Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych).

Zalecenie dwuetapowej diagnostyki immunologicznej wynika z konieczności uzupełnienia mankamentów pojedynczych testów. Testy immunoenzymatyczne (ELISA) oznaczają się bardzo wysoką czułością, jednakże czasem (zależnie od specyficzności) mogą dawać wyniki fałszywie ujemne lub fałszywie dodatnie. Z kolei testy Western blot są badaniami bardzo specyficznymi jednakże mają mniejszą czułość niż testy ELISA.


Według organizacji wyznaczającej w Europie standardy diagnostyki boreliozy EUCALB (European Concerted Action Lyme Borreliosis) minimalna specyficzność (poprawność wyników) metody ELISA powinna być wyższa od 90%. Stosowane przez CBDNA testy ELISA mają specyficzność w klasie IgG -100% w klasie IgM – 95% a więc znacznie powyżej limitu.

Kontakt z Biurem Obsługi Pacjenta – tel. 61 646 85 85, GSM 509 658 006

W naszej ofercie znajdą Państwo następujące testy: 

Tickplex – kompleksowy test na infekcje odkleszczowe
Panel odkleszczowy – pełny
Panel odkleszczowy – przesiewowy
Panel koinfekcji
Borrelia burgdorferi (borelioza), ELISA klasy IgM i/lub IgG
Borelia burgdorferi (borelioza) – rozbicie krążących kompleksów immunologicznych (KKI), Western blot klasy IgM i IgG
Borrelia burgdorferi (borelioza) – identyfikacja i rozbicie kompleksów immunologicznych ELISA klasy IgM i IgG 
Borrelia burgdorferi (borelioza), Western blot klasy IgM i/lub IgG
Babesia microti (babeszjoza), Immunofluorescencja (IFA – jakościowo) IgM/IgG
Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis (ludzka anaplazmoza granulocytarna, ludzka erlichioza monocytarna), Immunofluorescencja (IFA – jakościowo) IgM/IgG
Bartonella henselae, Bartonella quintana (bartonelloza), Immunofluorescencja (IFA – jakościowo) IgM/IgG
Toxoplasma gondii, ELISA klasy IgM i/lub IgG
Mycoplasma pneumoniae Immunofluorescencja (IFA – jakościowo) IgM/IgG
Chlamydia pneumoniae Immunofluorescencja (IFA- jakościowo) IgM/IgG
Yersinia enterocolitica (jersinioza) ELISA klasy IgA/IgG
Chlamydia trachomatis, Immunofluorescencja (IFA – jakościowo) IgM/IgG
Panel infekcji związany z LD