NAZWA
CERTYFIKATY, NAGRODY, OSIĄGNIĘCIA
ROK PRZYZNANIA
GO GLOBAL AWARDS
Podczas corocznej ceremonii rozdania nagród Go Global Awards w Waszyngtonie, Centrum Badań DNA odebrało nagrodę za zajęcie 3 miejsce w kategorii BioTech za innowacyjny 2-genowy test CBDNA RT LAMP RAPID TEST wykrywajacy koronawirusa SARS-CoV-2
2021
Opracowanie testu genetycznego na predyspozycje do zwiększonego ryzyka infekcji SARS-Cov-2
Złożenie zgłoszenia patentowego spółki zależnej Centrum Badań DNA dotyczącego pierwszego na świecie testu genetycznego na predyspozycje do zwiększonego ryzyka infekcji SARS-Cov-2 oraz identyfikującego ciężką i łagodną formę COVID-19
2020
Opracowanie testu CBDNA RT LAMP RAPID TEST
Opracowanie testu CBDNA RT LAMP RAPID TEST i zgłoszenie patentowe "Oligonukleotydy i ich zastosowanie oraz sposób i zestaw do szybkiej diagnostyki infekcji SARS-CoV-2 w oparciu o technikę RT-LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification)"
2020
Ambasador Innowacji
Ambasador Innowacji Polska Agencja Rozwoju Biznesu oraz Sektor Gospodarczy dziennika Rzeczpospolita
2019
Nagroda Inteligentny Rozwój
Nominacja Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak w kategorii: Medycyna i farmacja przyszłości
2018
Polska Nagroda Innowacyjności
Nagroda Polskiej Nagrody Innowacyjności 2018 wraz z Politechniką Poznańską VI Polskie Kongres Przedsiębiorczości 2018
2018
Certyfikat ISO 9001:2008
Certyfikat wydany przez Bureau Veritas Certification. Zakres certyfikacji obejmuje: Świadczenie i doskonalenie usług z zakresu genetycznej diagnostyki medycznej oraz diagnostyki weterynaryjnej
2015
Europejskie Forum Gospodarcze w konkursie PARP “Innowacyjny Projekt”
W kategorii „Innowacyjny projekt branży Farmaceutycznej/Medycznej” Centrum Badań DNA otrzymało wyróżnienie za realizację projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego panelu testów diagnostycznych w kierunku identyfikacji patogenów przenoszonych przez kleszcze
2014
Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju 2011
Centrum Badań DNA Sp. z o.o. otrzymało w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” Edycji Ogólnopolskiej 2011 organizowanym przez Fundację Innowacji i Rozwoju tytuł „Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju – 2011” za testy diagnostyczne do identyfikacji predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego i prostaty w oparciu o technologię mikromacierzy DNA
2011
Innowacje dla zdrowia 2011, kategoria Profilaktyka
Nagroda przyznana w Konkursie Grupy Roboczej na Rzecz Innowacji w Opiece Zdrowotnej za test diagnostyczny w kierunku identyfikacji predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego
2011
Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju
Centrum Badań DNA Sp. z o.o. otrzymało w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” Edycji Regionalnej 2011 – Województwo Wielkopolskie organizowanym przez Fundację Innowacji i Rozwoju, tytuł „Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju – 2011” za testy diagnostyczne do identyfikacji predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego i prostaty w oparciu o technologię mikromacierzy DNA
2011
Złoty Certyfikat Polish Product w kategorii Firma Roku 2010
Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej przyznało Centrum Badań DNA Sp. z o.o. Złoty Certyfikat Polish Product w kategorii Firma Roku 2010
2010
Certyfikat ISO 9001:2008
Certyfikat wydany przez Bureau Veritas Certification. Zakres certyfikacji obejmuje: świadczenie i doskonalenie usług z zakresu genetycznej diagnostyki medycznej w oparciu o nowoczesne technologie badań
2009
Certyfikat Solidna Firma
Kapituła Programu Gospodarczo-Konsumenckiego pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej uhonorowała Centrum Badań DNA Sp. z o.o. tytułem „Solidna firma 2009” za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie ekologii i praw konsumenta
2009
Krajowi Liderzy Innowacji
Centrum Badań DNA Sp. z o.o. otrzymała w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji” Edycja 2009 organizowanym przez Fundację Innowacji i Rozwoju wyróżnienie w kategorii „Innowacyjna usługa”
2009
„Liderzy OSOZ 2009″
II miejsce w konkursie „Liderzy OSOZ 2009 Innowacyjne pomysły w ochronie zdrowia za wprowadzenie i rozpowszechnianie najnowszych osiągnięć genetyki molekularnej w diagnostyce medycznej oraz systematyczne rozwijanie pionierskich metod badawczych
2009
Krajowi Liderzy Innowacji
Centrum Badań DNA Sp. z o.o. otrzymała w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji” Edycja 2009 organizowanym przez Fundację Innowacji i Rozwoju wyróżnienie w kategorii „Innowacyjna firma”
2009
Poznański Lider Przedsiębiorczości
Kapituła VII edycji Konkursu przyznała firmie Centrum Badań DNA Sp. z o.o. tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości w kategorii „Mikroprzedsiębiorca”
2009
Przedsiębiorca Roku 2009
Panowie Michał Kaszuba i Jacek Wojciechowicz (Centrum Badań DNA Sp. z o.o.) zostali finalistami Konkursu Ernst & Young Przedsiębiorca Roku 2009
2009
Certyfikat Polish Product w kategorii Firma Roku 2009
Kapituła konkursu przyznała Centrum Badań DNA certyfikat za największy atut firmy jakim jest ciągły rozwój oraz stałe podnoszenie jakości usług
2009
Certyfikat Polish Product w kategorii Odkrycie Roku 2009
Kapituła konkursu przyznała Centrum Badań DNA Sp. z o.o. certyfikat za najszerszą w Polsce ofertę testów genetycznych oraz za świadczenie kompleksowych usług na rynku krajowym z zakresu diagnostyki molekularnej
2009
Certyfikat Najwyższa Jakość
Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością wyróżniło certyfikatem Centrum Badań DNA Sp. z o.o. za najwyższy standard i jakość usług w zakresie badań genetycznych i analiz DNA wykonywanych z wykorzystaniem najnowszych metod i technologii badawczych, a także za konsekwentną realizację strategii rozwoju nowoczesnego ośrodka naukowo-badawczego z zachowaniem standardów zarządzania
2009
Nagroda Cent For Future
Redakcja Magazynu Polish Market oraz Marszałek Województwa przyznała firmie Centrum Badań DNA Sp. z o.o. nagrodę Cent For Future w kategorii „Nadzieja Polskiego Rynku 2008”
2008
„Krajowi Liderzy Innowacji” Edycja 2008
Centrum Badań DNA Sp. z o.o. otrzymała w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji” Edycja 2008 organizowanym przez Fundację Innowacji i Rozwoju tytuł „Innowacyjna usługa”
2008
Certyfikat Krajowej Izby Diagnostów
Centrum Badań DNA w rejestrze NZOZów oraz w ewidencji laboratoriów medycznych Krajowej Izby Diagnostów
2007
Nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Laureat Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego I – Wielkopolska w kategorii Mikro Przyszłości
2007