NazwaCERTYFIKATY, NAGRODY I OSIĄGNIĘCIA Rok przyznania
Opracowanie testu genetycznego
na predyspozycje do zwiększonego ryzyka infekcji SARS-Cov-2 
Złożenie zgłoszenia patentowego spółki zależnej Centrum Badań DNA dotyczącego pierwszego na świecie testu genetycznego na predyspozycje do zwiększonego ryzyka infekcji SARS-Cov-2 oraz identyfikującego ciężką i łagodną formę COVID-192020
Opracowanie testu CBDNA RT LAMP RAPID TESTOpracowanie testu CBDNA RT LAMP RAPID TEST i zgłoszenie patentowe “Oligonukleotydy i ich zastosowanie oraz sposób i zestaw do szybkiej diagnostyki infekcji SARS-CoV-2 w oparciu o technikę RT-LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification)”  2020
   
 Ambasador Innowacji
Ambasador Innowacji Polska Agencja Rozwoju Biznesu
oraz Sektor Gospodarczy dziennika Rzeczpospolita
 2019
Nagroda Inteligentny Rozwój
Nominacja Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod
patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP,
dr Alicji Adamczak w kategorii: Medycyna i farmacja przyszłości
2018
Polska Nagroda Innowacyjności

 

Nagroda Polskiej Nagrody Innowacyjności 2018 wraz z Politechniką
Poznańską) VI Polskie Kongres Przedsiębiorczości 2018
2018
Certyfikat ISO 9001:2008

Certyfikat wydany przez Bureau Veritas Certification. Zakres certyfikacji obejmuje: Świadczenie i doskonalenie usług z zakresu genetycznej diagnostyki medycznej oraz diagnostyki weterynaryjnej.

2015
Europejskie Forum Gospodarcze w konkursie PARP “Innowacyjny Projekt”

W kategorii „Innowacyjny projekt branży Farmaceutycznej/Medycznej” Centrum Badań DNA otrzymało wyróżnienie za realizację projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego panelu testów diagnostycznych w kierunku identyfikacji patogenów przenoszonych przez kleszcze.

2014
Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju 2011

Centrum Badań DNA Sp. z o.o. otrzymało w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” Edycji Ogólnopolskiej 2011 organizowanym przez Fundację Innowacji i Rozwoju tytuł „Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju – 2011” za testy diagnostyczne do identyfikacji predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego i prostaty w oparciu o technologię mikromacierzy DNA. 

2011 

Innowacje dla zdrowia 2011, kategoria Profilaktyka 

Nagroda przyznana w Konkursie Grupy Roboczej na Rzecz Innowacji w Opiece Zdrowotnej za test diagnostyczny w kierunku identyfikacji predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego.

2011 
Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 

Centrum Badań DNA Sp. z o.o. otrzymało w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” Edycji Regionalnej 2011 – Województwo Wielkopolskie organizowanym przez Fundację Innowacji i Rozwoju, tytuł „Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju – 2011” za testy diagnostyczne do identyfikacji predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego i prostaty w oparciu o technologię mikromacierzy DNA. 

2011 
Złoty Certyfikat Polish Product w kategorii Firma Roku 2010

Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej przyznało Centrum Badań DNA Sp. z o.o. Złoty Certyfikat Polish Product w kategorii Firma Roku 2010.

2010 
Certyfikat ISO 9001:2008 

Certyfikat wydany przez Bureau Veritas Certification. Zakres certyfikacji obejmuje: świadczenie i doskonalenie usług z zakresu genetycznej diagnostyki medycznej w oparciu o nowoczesne technologie badań. 

2009 
Certyfikat Solidna Firma 

Kapituła Programu Gospodarczo-Konsumenckiego pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej uhonorowała Centrum Badań DNA Sp. z o.o. tytułem „Solidna firma 2009” za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie ekologii i praw konsumenta. 

2009 
Krajowi Liderzy Innowacji 

Centrum Badań DNA Sp. z o.o. otrzymała w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji” Edycja 2009 organizowanym przez Fundację Innowacji i Rozwoju wyróżnienie w kategorii „Innowacyjna usługa”. 

2009 
„Liderzy OSOZ 2009″ II miejsce w konkursie „Liderzy OSOZ 2009 Innowacyjne pomysły w ochronie zdrowia za wprowadzenie i rozpowszechnianie najnowszych osiągnięć genetyki molekularnej w diagnostyce medycznej oraz systematyczne rozwijanie pionierskich metod badawczych. 2009 
Krajowi Liderzy Innowacji  Centrum Badań DNA Sp. z o.o. otrzymała w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji” Edycja 2009 organizowanym przez Fundację Innowacji i Rozwoju wyróżnienie w kategorii „Innowacyjna firma”. 2009 
Poznański Lider Przedsiębiorczości Kapituła VII edycji Konkursu przyznała firmie Centrum Badań DNA Sp. z o.o. tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości w kategorii „Mikroprzedsiębiorca”. 2009 
Przedsiębiorca Roku 2009 Panowie Michał Kaszuba i Jacek Wojciechowicz (Centrum Badań DNA Sp. z o.o.) zostali finalistami Konkursu Ernst & Young Przedsiębiorca Roku 2009. 2009 
Certyfikat Polish Product w kategorii Firma Roku 2009 Kapituła konkursu przyznała Centrum Badań DNA certyfikat za największy atut firmy jakim jest ciągły rozwój oraz stałe podnoszenie jakości usług. 2009 
Certyfikat Polish Product w kategorii Odkrycie Roku 2009  Kapituła konkursu przyznała Centrum Badań DNA Sp. z o.o. certyfikat za najszerszą w Polsce ofertę testów genetycznych oraz za świadczenie kompleksowych usług na rynku krajowym z zakresu diagnostyki molekularnej. 2009 
Certyfikat Najwyższa Jakość Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością wyróżniło certyfikatem Centrum Badań DNA Sp. z o.o. za najwyższy standard i jakość usług w zakresie badań genetycznych i analiz DNA wykonywanych z wykorzystaniem najnowszych metod i technologii badawczych, a także za konsekwentną realizację strategii rozwoju nowoczesnego ośrodka naukowo-badawczego z zachowaniem standardów zarządzania. 2009 
Nagroda Cent For Future Redakcja Magazynu Polish Market oraz Marszałek Województwa przyznała firmie Centrum Badań DNA Sp. z o.o. nagrodę Cent For Future w kategorii „Nadzieja Polskiego Rynku 2008”. 2008 
„Krajowi Liderzy Innowacji” Edycja 2008  Centrum Badań DNA Sp. z o.o. otrzymała w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji” Edycja 2008 organizowanym przez Fundację Innowacji i Rozwoju tytuł „Innowacyjna usługa”. 2008 
Certyfikat Krajowej Izby Diagnostów

Certyfikat potwierdzający rejestrację Laboratorium Genetyki Medycznej Centrum Badań DNA w rejestrze NZOZów oraz w ewidencji laboratoriów medycznych Krajowej Izby Diagnostów. 

2007
Nagroda Marszałka Województwa WielkopolskiegoLaureat Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego I – Wielkopolska w kategorii Mikro Przyszłości.2007
Polska Nagroda Innowacyjności
Nagroda Polskiej Nagrody Innowacyjności 2018 wraz z Politechniką
Poznańską) VI Polskie Kongres Przedsiębiorczości 2018
2018
 Nagroda Inteligentny Rozwój
Nominacja Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod
patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP,
dr Alicji Adamczak w kategorii: Medycyna i farmacja przyszłości
2018
 Ambasador Innowacji
Nominacja Ambasador Innowacji Polska Agencja Rozwoju Biznesu
oraz Sektor Gospodarczy dziennika Rzeczpospolita
2019