Oferta dla nauki

Projektowanie primerów i sond

Usługi z zakresu projektowania primerów i sond na potrzeby reakcji PCR, mutlipleks PCR, qPCR, HRM, ddPCR, sekwencjowania, NGS, analizy fragmentów, STR, VNTR, SNP.

Przebieg reakcji PCR prowadzący do uzyskania pozytywnych wyników amplifikacji zależy przede wszystkim od prawidłowego dobór sekwencji stosowanych starterów. Nasza firma oferuje Państwu projektowanie primerów do dowolnie wybranego rodzaju reakcji PCR oraz różnego rodzaju sond molekularnych.

Wszystkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Głębokie sekwencjonowanie DNA

Centrum Badań DNA skupia zespół profesjonalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie biologii molekularnej, biotechnologii, genetyki i mikrobiologii. Doświadczenie zdobywane w licznych ośrodkach naukowych zaowocowało kompleksową ofertą skierowaną dla placówek naukowych i badawczo - rozwojowych.

Sekwencjonowanie DNA to technika służąca do odczytywania kolejnych nukleotydów w cząsteczce DNA. Najbardziej innowacyjną i efektywną metodą sekwencjonowania jest tzw. sekwencjonowanie DNA Następnej Generacji (NGS – z ang. Next Generation Sequencing) – inaczej: głębokie sekwencjonowanie DNA. Technologia ta wykorzystywana jest do analizowania całych genomów, transkryptomów, czy do badań interakcji białko-DNA. NGS to przyszłość nie tylko genetyki, ale także medycyny. Sekwencjonowanie DNA to metoda niezwykle wydajna w dostarczaniu danych, przy stosunkowo niskich kosztach. Dynamiczny rozwój genomiki personalnej sprawia, że technologia głębokiego sekwencjonowania staje się niezbędnym narzędziem w diagnostyce wielu chorób.

Usługi głębokiego sekwencjonowania DNA (sekwencjonowanie nowej generacji, NGS)

• Analiza transkryptomów,
• Analizy egzomów,
• Analizy małych genomów,
• Analizy metylacji DNA,

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZALOGUJ SIĘ

Kompleksowa realizacja projektów naukowych i badawczo-rozwojowych

Centrum Badań DNA jest doświadczonym partnerem w projektach badawczo-rozwojowych i naukowych. W latach 2006-2014 nasz zespół zrealizował ponad 30 projektów o łącznym budżecie ponad 30 mln pln z zakresu genetyki ludzi, zwierząt i mikroorganizmów.

Posiadamy doświadczenie w planowaniu projektów badawczych, doborze konsorcjantów, przygotowaniu, prowadzeniu i rozliczaniu projektów dofinansowanych przez instytucje MNiSW, NCBIR,PARP, WRPO. Naszymi partnerami w projektach badawczych jest ponad 20 instytucji naukowych z terenu całego kraju.

Realizacja grantów naukowych i projektów badawczo-rozwojowych. Centrum Badań DNA stwarza możliwość realizacji własnych grantów i projektów z dziedziny biologii molekularnej. Wiedza naszego zespołu badawczego pozwala na zaplanowanie i wykonanie całego eksperymentu naukowego, jak i tylko wybranej jego części np. optymalizacja warunków PCR czy też odpowiedni dobór starterów i sond w reakcji qPCR.

Dysponujemy szerokim zakresem sprzętu laboratoryjnego: robotem do izolacji kwasów nukleinowych, termocyklerami (Bio-Rad, AppliedBiosystems, Fluidigm Access Array System), aparatami Real-Time PCR (Rotor Gene 6000, Roche LC 480 II, QX100 Droplet Digital PCR System), sekwenatorami kapilarnymi (3100-Avant, 3130, i 3730) oraz nowej generacji (MiSeq, Illumina), czytnikiem mikromacierzy, czy mikroskopem świetlnym oraz fluorescencyjnym.

Gwarantujemy wysoką jakość usług jak i dogodny termin realizacji.
Jeśli masz świetny pomysł?

• pomożemy napisać wniosek grantowy lub projekt. Zoptymalizujemy warunki i koszt eksperymentów. Opracujemy rezultaty
• przygotujemy dokumentację dla celów publikacji i sprawozdania z projektu. Wykonamy obliczenia statystyczne i ilustracje.

Nasze ATUTY:

• wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów partnerskich,
• interdyscyplinarny zespół pracowników
• sukcesy w komercjalizacji i realizacji projektów B+R
• zaplecze technologiczne

Oferujemy najnowsze technologie:

• opracowanie medycznych i weterynaryjnych testów diagnostycznych
w oparciu o metody: PCR, real-time PCR, LAMP (ang. Loop-mediated Isothermal Amplification), sekwencjonowanie, NGS, mikromacierzy DNA
• projektowanie primerów, sond molekularnych
• analiza bioinformatyczna
• opracowanie testów w oparciu o technikę ELISA
• sekwencjonowanie DNA – metodą Sangera
• sekwencjonowanie genomów Procaryota i małych Eukaryota
• identyfikacja materiału genetycznego w dużej ilości obcego materiału (zanieczyszczeń, domieszek) – np. identyfikacja subpopulacji komórek
(np. 5%) niosących określoną mutację genetyczną
• analiza transkryptomów, egzomów, genomów, metylacji DNA
• sekwencjonowanie NGS

Wszystkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projektowanie i optymalizacja metody badawczej

Nasz zespół posiada doświadczenie w planowaniu doświadczenia naukowego, doborze optymalnej metody badawczej.

Każdy projekt realizowany jest indywidualnie i dokumentowany zgodnie z najlepszymi praktykami laboratoryjnymi i walidowany (wyznaczone są wszystkie kluczowe parametry: powtarzalności, odtwarzalność, czułość itp.).

W trakcie setup’u metody wyznaczone są optymalne warunki reakcji, sekwencje starterów i sond, stężenie reagentów.

Wszystkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Usługi identyfikacji skażeń mikrobiologicznych w produktach rolno-spożywczych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów wprowadziliśmy do oferty usługę związaną z uniwersalną identyfikacją bakterii oraz grzybów. Badanie to polega na identyfikacji genu 16S rDNA, który jest wspólny dla wszystkich bakterii oraz genu 18S rDNA wspólnego dla wszystkich gatunków grzybów. Geny 16S i 18S wykazują wysoką zmienność miedzy gatunkami co umożliwia ich rozróżnienie.

Metoda, którą wykorzystujemy oparta jest na sekwencjonowaniu metodą Sangera produktu amplifikacji uzyskanego standardową techniką PCR z zastosowaniem specyficznych par starterów. Jako matrycę w reakcji PCR wykorzystujemy DNA kolonii bakteryjnej lub grzybiczej z nadesłanego materiału badawczego (płytki agarowej lub inokulum). Otrzymane wyniki porównywane są z bazą danych i na ich podstawie następuje identyfikacja co do rodzaju, a nawet gatunku badanego szczepu.

Usługa ta skierowana jest do laboratoriów specjalizujących się w branży spożywczej, przemysłowej, kosmetycznej, farmaceutycznej, a także instytucji naukowo - badawczych.

Zastosowana technologia jest najszybszą i bezpośrednią metodą identyfikująca jednoznacznie mikroorganizm na podstawie analizy kodu genetycznego.

Przykład identyfikacji bakterii metodą sekwencjonowania:

W otaczającym nas środowisku występuje wiele chorobotwórczych bakterii, które nie tylko powodują określone jednostki chorobowe, ale też mogą stanowić źródło skażenia w przemyśle spożywczym. Przykładami mogą być tutaj znane bakterie E. coli, Staphylococcus aureus, czy też Yersinia enterocolitica. Wymienione mikroorganizmy mogą być obecne w żywności i przedostać się do zakładów produkcyjnych, zajmujących się ich przerobem.

Przy niedostatecznej kontroli czystości na halach produkcyjnych może dojść do skażenia produktów, a w konsekwencji do zatruć pokarmowych wśród konsumentów. W celu uniknięcia podobnych sytuacji można rozszerzyć zakres wewnętrznej kontroli poprzez pobranie surowca do badań mikrobiologicznych.

Uzyskane w hodowli jednolite kolonie bakteryjne mogą być w prosty sposób zidentyfikowane czułą metodą opartą na sekwencjonowaniu genu 16S uniwersalnego dla wszystkich bakterii.

Innym istotnym warunkiem zapewnienia czystości środowiska pracy jest monitoring klimatyzacji. Filtry urządzeń klimatyzacyjnych są skupiskiem wielu gatunków grzybów, wśród których duże znaczenie diagnostyczne mają grzyby z rodzaju Fusarium, czy tez Aspergillus. Zarodniki tych grzybów stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Dlatego tak ważne jest sprawdzanie czystości tych urządzeń. W tym celu wystarczy jedynie pobrać materiał z powierzchni filtrów i hodować na odpowiednich podłożach. W celu identyfikacji rodzaju grzyba wykorzystuje się metodę sekwencjonowania opartą na analizie genu 18S uniwersalnego
dla wszystkich grzybów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Twitter