badanie kleszcza CBDNA

Badania kleszczy i testy na choroby odkleszczowe

Borelioza to tylko jedna z groźnych chorób przenoszona przez kleszcze. W naszej długoletniej historii walki z chorobami odkleszczowymi zdarzało się wiele przypadków, gdzie u pacjentów diagnozowano reumatyzm, SM (stwiardnienie rozsiane) czy chorobę Alzheimera, a po wykonaniu testów okazało się, że przyczyną złego stanu zdrowia była jedna, a nawet kilka chorób odkleszczowych.

Oferta badań

Badania kleszczy

Nawet, co trzeci kleszcz jest nosicielem patogenów wywołujących groźne choroby (borelioza, babeszjoza, bartonelloza). W Polsce notuje się rocznie 3,6 tys. przypadków zachorowań na boreliozę. Wczesna diagnostyka daje największą szansę na szybkie rozpoczęcie leczenia i uniknięcia uciążliwych powikłań. 

Specjaliści Centrum Badań DNA opracowali metodę pozwalającą na zbadanie samego kleszcza metodą Real Time PCR.  Metoda ta polega na wykryciu materiału genetycznego patogenów, którymi kleszcz mógł być nosicielem.

Badania kleszcza odbywają się w laboratorium weterynaryjnym. Istnieje możliwość wysłania kleszcza lub przyniesienia do jednego z naszych punktów.

Kleszcze prosimy przesyłać wraz z wypełnionym formularzem, który jest niezbędny do przyjęcia zlecenia. FORMULARZ DO POBRANIA

Kleszcza umieścić między dwa zwilżone wodą płatki kosmetyczne , a następnie włożyć do jałowego pojemnika lub woreczka strunowego.

Nie zamrażać, nie zalewać alkoholem, nie umieszczać w probówce z igłą !!!

Przed wysłaniem kleszcza sprawdź najczęściej zadawane pytania FAQ

Kleszcza prosimy dostarczyć do laboratorium ul. Ściegiennego 20 w Poznaniu  lub do jednego z naszych punktów.

Choroby odkleszczowe - testy serologiczne

Testy serologiczne polegają na wykrywaniu w osoczu/surowicy przeciwciał IgM i/lub IgG specyficznych dla danego patogenu z wykorzystaniem technik immunofluorescencji pośredniej, ELISA, Western Blot.

Choroby odkleszczowe - testy Elispot

Testy metodą Elispot polegają na badaniu odpowiedzi komórkowej systemu immunologicznego na antygeny. 

Zaletą techniki Elispot jest wysoka czułość metody. Przy jej pomocy można wykryć nawet pojedynczą reaktywną komórkę wydzielającą dane białko.

Test może być wykonywany zarówno przy świeżych jak i przewlekłych infekcjach.

Elispot może być również pomocny w monitorowaniu procesu leczenia. 

 

Choroby odkleszczowe - testy molekularne

Testy metodą molekularną Real Time PCR polegają na wykrywaniu w próbce krwi pacjenta materiału genetycznego patogenu. Badanie pozwala na zdiagnozowanie infekcji, już w ciągu kilku dni od zakażenia, tj. na długo przed pojawieniem się odpowiedzi immunologicznej organizmu. Ma to kluczowe znaczenie dla efektywności leczenia. Szybkie rozpoczęcie leczenia w efekcie wczesnej diagnostyki genetycznej może, więc zapobiec rozwojowi choroby i niebezpiecznym powikłaniom.

 

Wszystkie badania wykonuje nasze laboratorium przy ul. Ściegiennego 20 w Poznaniu

Jeśli od ugryzienia kleszcza upłynęło ok 4-6 tygodni to zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych diagnostyka boreliozy z Lyme powinna być dwuetapowa. W pierwszym etapie należy wykazać obecność swoistych przeciwciał klasy IgM lub IgG (w zależności od postaci klinicznej) metodą immunoenzymatyczną (ELISA). Następnie u pacjentów z wynikami dodatnimi lub wątpliwymi należy wykonać oznaczenie metodą Western blot, w celu weryfikacji wcześniejszych rezultatów (wg. Diagnostyka i leczenie Boreliozy z Lyme zalecenia Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych). 

Zalecenie dwuetapowej diagnostyki immunologicznej wynika z konieczności uzupełnienia mankamentów pojedynczych testów. Testy immunoenzymatyczne (ELISA) oznaczają się bardzo wysoką czułością, jednakże czasem (zależnie od specyficzności) mogą dawać wyniki fałszywie ujemne lub fałszywie dodatnie. Z kolei testy Western blot są badaniami bardzo specyficznymi jednakże mają mniejszą czułość niż testy ELISA.

Według organizacji wyznaczającej w Europie standardy diagnostyki boreliozy EUCALB (European Concerted Action Lyme Borreliosis) minimalna specyficzność (poprawność wyników) metody ELISA powinna być wyższa od 90%. Stosowane przez CBDNA testy ELISA mają specyficzność w klasie IgG -100% w klasie IgM – 95% a więc znacznie powyżej limitu.

 

diagnostyka
serologiczna

Najpopularniejsze badania

Badanie pozwala na jakościową identyfikację przeciwciał klasy IgM skierowanych przeciwko bakterii Borrelia burgdorferi (obejmuje wykrycie przeciwciał przeciwko genogatunkom: B. burgdorferi, B. afzellii, B. garinii, B. spielmanii), wywołującej boreliozę z Lyme.

Badanie pozwala na jakościową identyfikację przeciwciał klasy IgG skierowanych przeciwko bakterii Borrelia burgdorferi (obejmuje wykrycie przeciwciał przeciwko genogatunkom: B. burgdorferi, B. afzellii, B. garinii, B. spielmanii), wywołującej boreliozę z Lyme.

Badanie wykrywa obecność przeciwciał w klasie IgM i IgG w kierunku najczęściej przenoszonych przez kleszcze koinfekcji: Coxiella burnetti, Bartonella henselae/quintana.

Ponadto identyfikowane są przeciwciała Toxoplasma gondii, patogenu ważnego w diagnostyce różnicowej koinfekcji.

Badanie polega na wykrywaniu w próbce krwi pacjenta materiału genetycznego powyższych patogenów metodą Real-Time PCR.

Identyfikacja patogenów przenoszonych przez kleszcze:

 • Borrelia burgdorferi sensu lato/Borrelia miyamotoi/ Borrelia hermsii
 • Babesia divergens/Babesia microti
 • Coxiella burnetii
 • wirus kleszczowego zapalenia mózgu (KZM)
 • Ricettsia spp.
 • Ehrlichia chafeensis/Ehrlichia muris
 • Anaplasma phagocytophilum
 

Test opiera się na wykryciu obecności DNA trzech chorobotwórczych gatunków bakterii z rodzaju Borrelia, wywołujących boreliozę, tj.: B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii i B. afzelii, które łącznie noszą nazwę Borrelia burgdorferi sensu lato.

Badanie pozwala na zdiagnozowanie infekcji, już w ciągu kilkunastu godzin od zakażenia, tj. na długo przed pojawieniem się odpowiedzi immunologicznej organizmu. Ma to kluczowe znaczenie dla efektywności leczenia. W ciągu kilku dni od zarażenia bakterie mogą być już obecne w ścięgnach, mięśniach, stawach i układzie nerwowym. Szybkie rozpoczęcie leczenia w efekcie wczesnej diagnostyki genetycznej może, więc zapobiec rozwojowi choroby i niebezpiecznym powikłaniom.

Panel odkleszczowy pełny

Wykonanie pełnego panelu, gwarantuje uzyskanie pełnej wiedzy na temat ewentualnego zakażenia u osób, które miały styczność z kleszczami. Wykrycie choroby odkleszczowej umożliwia lekarzom opracowanie skutecznej metody leczenia.

 

Badania w kierunku infekcji odkleszczowych obejmują kompleksową diagnostykę boreliozy, innych chorób przenoszonych przez kleszcze tzw. koinfekcji oraz chorób współistniejących z boreliozą.

 • Borrelia burgdorferi,
 • Babesia microti,
 • Anaplasma phagocytophilum,
 • Ehrlichia chaffeensis,
 • Bartonella henselae,
 • Bartonella quintana,
 • Toxoplasma gondii,
 • Mycoplasma pneumoniae,
 • Chlamydia pneumoniae,
 • Yersinia enterocolitica. 

diagnostyka molekularna

  

Ugryzł mnie kleszcz - co zrobić?

Jeśli ugryzł Cię kleszcz, istnieje ryzyko, że zaraził Cię jedną z groźnych chorób odkleszczowych takich jak: borelioza, bartonelloza (choroba kociego pazura), ludzka anaplazmoza granulocytarn czy babeszjoza (piroplazmoza). Jeśli nie wysłałeś kleszcza do badania i od ugryzienia upłynęło nie więcej niż 7 dni  (miniumum 3-4 dni) możesz  przebadać się na obecność tych chorób i wykonać test metodą Real Time PCR na obecność materiału genetycznego.

Takie badanie pozwoli stwierdzić na wczesnym etapie, czy zachorowałeś na boreliozę lub inne choroby odkleszczowe. Wczesna diagnoza pozwoli na uniknięcie powikłań i stosowanie leków, które nie będą skuteczne. Brak precyzyjnych wyników bardzo często powoduje, że lekarz prowadzi „nietrafioną” kurację antybiotykowa, która niepotrzebnie osłabia organizm.

W przypadku boreliozy test oparty na metodzie Real Time PCR jest testem czułym, którego głównym ograniczeniem jest trudność w doborze materiału. Przy świeżej infekcji  (maksymalnie do tygodnia od ugryzienia) preferowanym materiałem jest krew pełna (EDTA). Na późniejszym etapie materiał należy dobierać w zależności od objawów (płyn stawowy, płyn mózgowo-rdzeniowy). Według zaleceń najlepszym materiałem do badań jest biopsja ze zmian skórnych.

Choroby odkleszczowe

Nawet, co trzeci kleszcz jest nosicielem patogenów wywołujących groźne choroby (borelioza, babeszjoza, bartonelloza). W Polsce notuje się rocznie 3,6 tys. przypadków zachorowań na boreliozę. Wczesna diagnostyka daje największą szansę na szybkie rozpoczęcie leczenia i uniknięcia uciążliwych powikłań.

Kleszcze są nosicielami chorobotwórczych bakterii i pierwotniaków wywołujących u człowieka groźne, często przewlekłe choroby. Do najczęstszych należy borelioza (krętkowica kleszczowa, choroba z Lyme), spowodowana przez bakterie Borrelia burgdorferi. Charakterystyczne dla tej choroby jest rumień wokół miejsca ugryzienia, gorączka, osłabienie, bóle mięśni i stawów.

Bardzo ważne jest szybkie rozpoznanie nie tylko ze względu na powikłania, ale też na czas i koszty leczenia tego schorzenia. W pierwszej fazie zaraz po tym jak na ciele pojawi się rumień choroba jest łatwa do wyleczenia, jeśli jednak dojdzie do powikłań, leczenie staje się utrudnione, długotrwałe i kosztowne.

Zdaniem wielu specjalistów lekarze pierwszego kontaktu zbyt pochopnie zalecają swoim pacjentom kurację antybiotykową po każdym ugryzieniu przez kleszcza. Lekarz powinien zastosować antybiotyk wówczas antybiotyk wówczas, gdy wokół ugryzienia pojawi się duży, bolesny odczyn.

Zdarza się jednak, że u niektórych pacjentów pierwsze stadium boreliozy przebiega bezobjawowo. Rozwiązaniem ułatwiającym podjęcie decyzji o zastosowaniu leczenia jest zbadanie samego kleszcza, czy był nosicielem Borrelia burgdorferi oraz innych patogenów.

Centrum Badań DNA wykonuje badania metodą Real Time PCR pozwalającą na zbadanie samego kleszcza.

Borelioza, koinfekcje oraz choroby współistniejące z boreliozą

Borelioza

BorreliA burgdorferi

Krętkowica kleszczowa, zwana też boreliozą lub chorobą z Lyme, jest przewlekłą infekcją bakteryjną, w przebiegu której zaatakowanych może zostać wiele narządów wewnętrznych, a także skóra. Jest to choroba odzwierzęca, wywołana przez krętka z rodziny Spirochetacea.Występują 3 podstawowe typy boreliozy: borelioza stawowa, borelioza kardiologiczna, neuroborelioza.

Bartonelloza

Bartonella henselae

Bartonella to rodzaj bakterii przenoszonych na człowieka przez zwierzęta i owady, na przykład kleszcze. Tzw. Choroba kociego pazura. Bakterie te wywołują u człowieka groźną chorobę o nazwie bartoneloza. Szczególnie narażone są osoby o słabej lub obniżonej odporności Jednak dość często zakażenia występują również u osób w pełni immunokompetentnych, czyli osób charakteryzujących się prawidłową odpornością.

Babeszjoza

Babesia divergens

Babezjoza to choroba, która może występować równocześnie z boreliozą. Wywoływana jest przez pierwotniaka Babesia microti, przenoszonego przez ten sam gatunek kleszcza, który przenosi wirusy kleszczowego zapalenia mózgu i krętki boreliozy. Babeszjoza jest chorobą hemolityczną podobną do malarii, ponieważ pasożyty atakują komórki erytrocytów. Choroba objawia się najczęściej gorączką, osłabieniem i anoreksją. Zakażenie pasożytem może mieć ciężki przebieg, szczególnie u osób o obniżonej odporności.

Anaplazmoza

anaplasma phagocytophilum

Anaplazmoza granulocytarna, to choroba odkleszczowa. 2/3 przypadków przebiega bezobjawowo, jednak u niektórych osób może doprowadzić do groźnych powikłań, m.in. niewydolności krążenia, a dalej do niewydolności wielonarządowej i śmieci. Przyczyną choroby jest zakażenie bakterią Gram-ujemną Anaplasma phagocytophium. Rokowanie pogarszają starszy wiek chorych, przewlekłe choroby współistniejące (immunosupresja)oraz opóźnione stosowanie właściwej antybiotykoterapii.

Chlamydioza

Chlamydia pneumoniae

Powoduje zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych – szacuje się że jest przyczyną 20% przypadków zapalenia płuc. Może rozprzestrzenić się także do innych części ciała, zainfekować tkankę nerwową, mózg, mięśnie, nerki, drogi moczowo – płciowe, wątrobę, stawy, nabłonek naczyń krwionośnych, a w konsekwencji przewlekłych infekcji i stanów zapalnych, wyniszczyć układ odpornościowy organizmu. Ch. pneumoniae podejrzewana jest także o udział w patogenezie choroby wieńcowej, astmy, choroby Alzheimera, a nawet miażdżycy. Z wieloletnich obserwacji wynika, że osoby zainfekowane tą bakterią częściej niż inne przechodzą zawał serca, udar mózgu i cierpią na nadciśnienie oraz bóle stawów.

Jersinioza

Yersinia enterocolitica

W zależności od stanu odporności gospodarza oraz zjadliwości szczepu może dojść do rozprzestrzenienia się ich do układu krwionośnego wywołując m.in. zapalenie węzłów chłonnych, zapalenie wsierdzia, posocznicę, zakażenie skóry, rumieńguzowaty, reaktywne zapalenie stawów, zapalenie tarczycy czy mięśnia sercowego. Do najczęstszych jej objawów należą: gorączka, bóle brzucha, biegunka (często krwawa). Pojawiają się one zwykle między 4 a 7 dniem od zakażenia i mogą trwać od 1 do 3 tygodni bądź dłużej. Y. enterocolitica jest zaliczana do najczęściej występujących z rodzaju Yersinia w Europie. Bakteria ta jest szeroko rozpowszechniona w przyrodzie.

Toksoplazmoza

Toxoplasma gondii

W Polsce szacuje się, że 50-70% osób w całej populacji jest zarażonych tym patogenem. Zakażenie najczęściej jest bezobjawowe, następuje m.in. poprzez spożycie surowego i półsurowego mięsa, podczas pracy z materiałem zakaźnym (przez uszkodzoną skóręlub błony śluzowe), w czasie przetaczania krwi oraz transplantacji narządów pochodzących od osób zarażonych. Najczęściej występujące objawy to: powiększenie węzłów chłonnych, bóle mięśniowe, uczucie osłabienia, zapalenie mięśnia sercowego, wątroby, zaburzenia widzenia, światłowstręt.

Mykoplazmoza

Mycoplasma pneumoniae

Bakteria jest odpowiedzialna za zakażenia górnych dróg oddechowych. Infekcji mogą towarzyszyć powikłania ze strony układu nerwowego, serca, stawów albo trzustki. Częste są objawy skórne w postaci wysypek, rumieni, wrzodziejącego zapalenia jamy ustnej czy zapalenia spojówek. W 60-80% przypadków przebiega jako zakażenie górnych dróg oddechowych lub zapalenie tchawicy i oskrzeli. W niektórych przypadkach może pojawić się nawracające zapalnie płuc lub powikłania ze strony układu nerwowego, serca, stawów i trzustki.
© Centrum Badań DNA – testy DNA, Badania genetyczne 2024
Stworzenie strony: Creationship | Wdrożenie: Care4web.pl