Aktualności

Najnowsze informacje Centrum Badań DNA

Geny metabolizmu

Metabolizm to proces, w którym organizm zużywa energię i spala kalorie. Działa 24 godz-iny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby utrzymać nasze ciało w ruchu, nawet gdy odpoczywamy czy śpimy, „on” przekształca żywność i składniki odżywcze, które spożywamy, w energię potrzebną naszemu organizmowi do oddychania, krążenia krwi, wzrostu i naprawy kom-órek jak i wszystkich innych czynności życiowych. Proces ten działa z różną intensyw-nością u różnych osób. To, jak szybko działa twój metabolizm, zależy w pewnej mierze od twoich genów.   Wszyscy mamy swoje unikalne polimorfizmy genów, którym zawdzięczamy naszą zmienności genetyczną. Niektóre geny i warianty genów wpływają na metabolizm,

Czytaj więcej »

Czy istnieje gen piękna?

Czy istnieje gen piękna? Naukowcy próbują go znaleźć Standardy piękna zmieniają się w zależności od epoki i kultury w których żyjemy. Atrakcyjność ludzka jest złożoną cechą człowieka, która jest bardzo interesująca z socjologicznego i psychologicznego punktu widzenia ze względu na jej znaczący wpływ na ludzkie zachowanie. Chociaż istnieje zróżnicowanie między poszczególnymi osobami i kulturami, zasugerowano, że niektóre powszechnie uzgodnione wzorce są wykorzystywane przez ludzi na całym świecie do oceny atrakcyjności. Nie dziwi więc fakt, że atrakcyjność wpływa na różne wyniki socjologiczne. Badania sugerują, że atrakcyjność wiąże się z wynikami związanymi z pracą, wynikami w nauce czy też mobilnością ekonomiczną. Wpływa

Czytaj więcej »

Celiakia-jedna z przyczyn nawracających poronień

Jeszcze nie tak dawno istniało przekonanie, że celiakia jest chorobą wyłącznie występu-jącą w okresie dziecięcym. Obecnie mamy już cała masę badań naukowych, które jasno pokazują że celiakia może ujawnić się w każdym wieku. Jest to choroba która występuje u obu płci, ale zdecydowanie częściej występuje u kobiet.  Z ostatnich przeprowadzonych wielu badań wynika, ze celiakia może mieć ogromny wpływ na ciąże – problemy zajścia w ciąże, przebieg ciąży lub co gorsze na poronienia. Część przypadków celiakii jest nazywa-nych celiakią niemą, bądź utajoną. Jednak jest to określenie z punktu widzenia lekarza- gastroenterologa, który postrzega chorobę głównie przez pryzmat objawów związanych z

Czytaj więcej »

Mutacja genów BRCA w raku jajnika

Marzec jest miesiącem świadomości raka jajnika. Co roku tysiące Polek umiera z powodu raka jajnika. Występuje u kobiet w każdym wieku, ale najwięcej zachorowań odnotowuje się miedzy 40, a 70 roku życia. W Polsce rak jajnika jest piątym co do częstości występowania nowotworem złośliwym u kobiet. Zajmuje drugie, zaraz po raku trzonu macicy, miejsce pod względem umieralności kobiet na żeńskie nowotwory narządów płciowych w Polsce. W 2020 roku odnotowano już przeszło 4500 przypadków zachorowań, z czego około 3000 kończy się zgonem. Światowe raporty epidemiologiczne wskazują na stały wzrost tendencji do zachorowania na cichego zabójcę – jak określany jest potocznie przez

Czytaj więcej »

Światowy Dzień Walki z Depresją

23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją. Depresja to choroba która dotyka miliony osób na całym świecie. Już ponad 350 milionów ludzi na całym świecie cierpi na depresje, która jest główna przyczyną niepełnosprawności, a co najgorsze może prowadzić do samobójstw.  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)  podaje, że depresja stanowi czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie. Na depresję cierpi co 10 dorosły człowiek, a co drugi chory nie korzysta z pomocy lekarskiej. Natomiast wg danych Ministerstwa Zdrowia szacuje się, że na depresję cierpi ponad 4 mln Polaków, a blisko co trzeci nastolatek w Polsce ma objawy depresji. Dostępne dane i prognozy

Czytaj więcej »

Sportowe geny

Wyniki sportowe to złożona cecha, na którą mają wpływ zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Jak pokazują wyniki prowadzonych od ponad 30 lat badań, wyróżnić można pewne geny, które są powiązane ze sportowymi osiągnięciami i które wpływają na zdolności motoryczne, takie jak chociażby szybkość, wytrzymałość czy siła. Wiele cech fizycznych pomaga określić zdolności sportowe danej osoby, przede wszystkim siłę mięśni oraz dominujący rodzaj włókien, z których się składają. Więcej na ten temat – w dalszej części artykułu.   Moc w mięśniach Mięśnie szkieletowe składają się z dwóch rodzajów włókien mięśniowych: włókien wolnokurczliwych i włókien szybkokurczliwych. Wolnokurczliwe włókna mięśniowe kurczą się

Czytaj więcej »

Zakrzepica-choroba o podłożu genetycznym

Zakrzepica czyli inaczej trombofilia, to choroba polegająca na nieprawidłowym, nadmiernym krzepnięciu krwi, w wyniku czego dochodzi do miejscowego powstawania skrzepliny wewnątrz naczynia krwionośnego. Niestety w ostatnim czasie jest poważnym problemem zdrowotnym, dotyczącym 1:1.000 osób rocznie. W ostatnich latach odnotowuje się, że w samej Europie zabija co roku dwa razy więcej osób, niż łącznie umiera z powodu raka piersi, prostaty, HIV/AIDS i w wypadkach drogowych. Rocznie z powodu tego schorzenia umiera ponad 500 tys. osób. Trombofilia jest trzecim najczęstszym schorzeniem układu krążenia w Polsce, obok zawału serca i udaru mózgu. Bezwzględna liczba zachorowań na tę chorobę wzrasta wraz z wiekiem, szczególnie

Czytaj więcej »

Sekwencjonowanie – rewolucja w badaniach kwasów nukleinowych

Pierwszy ludzki genom został zsekwencjonowany stosunkowo bardzo niedawno – projekt Human Genome Project (HGP) został zakończony w kwietniu 2003 roku. Zanalizowanie i zsekwencjonowanie wszystkich 3 miliardów nukleotydów, tworzących ludzki genom, zajęło badaczom z całego świata 13 lat i kosztowało blisko 5 miliardów dolarów. Obecnie, dzięki niezwykłemu postępowi technicznemu i zastosowaniu najnowszych osiągnięć naukowo-technologicznych zsekwencjonowanie genomu ludzkiego możliwe jest nawet w 24 godziny!   Czym jest sekwencjonowanie? Sekwencjonowanie polega na ustaleniu kolejności cząsteczek chemicznych (par nukleotydów) w cząsteczce kwasu nukleinowego. Pozwala na poznanie genomów poszczególnych organizmów.  Ze względu na wzrost zapotrzebowania na badania nad genomem następuje ciągły rozwój technik sekwencjonowania pozwalający

Czytaj więcej »

Badania molekularne przyszłością medycyny

Badania molekularne (inaczej nazywane badaniami genetycznymi, badaniami DNA lub badaniami PCR) mają ogromne znaczenie w dziedzinie badań laboratoryjnych. Uważa się bowiem, że diagnostyka molekularna to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi współczesnej medycyny. Dzięki badaniom molekularnym można w krótkim czasie zdiagnozować choroby genetyczne, wykrywać mutacje, które zwiększają ryzyko rozwoju danej choroby w przyszłości np. nowotwory. Postęp technologii biologii molekularnej jest bardzo pomocny przy identyfikacji patogenów (bakterii, wirusów) obecnych w naszym organizmie, ustaleniu ojcostwa, pochodzenia czy badaniach kryminalistycznych. Taka nowoczesna diagnostyka odgrywa bardzo dużą rolę w onkologii, chociażby pomagając określić podłoże genetyczne choroby nowotworowej, co ma kolosalny wpływ na dobór odpowiedniego

Czytaj więcej »

Historii genetyki – od starożytnych teorii do poznania ludzkiego genomu

Rozwój genetyki w ostatnim stuleciu sprawił, że zupełnie inaczej spojrzeliśmy na zagadnienia związane z komórkami i funkcją naszego organizmu. Jedną z największych tajemnic życia, która  nurtowała ludzkość już od zarania dziejów, był wzrost i rozwój organizmów oraz przekazywanie cech z pokolenia na pokolenia. Wszelkie odkrycia i przyznawane Nagrody Nobla za osiągnięcia w dziedzinie nauk medycznych mogą ilustrować wielki przełom, który ukazuję genetykę w zupełnie inny sposób. Poznanie 20 lat temu genomu ludzkiego jest jednym z największych osiągnięć naukowych biologii i medycyny. Dla człowieka opis genomu człowieka był kamieniem milowym, głównie w dziedzinie medycyny – w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu wielu

Czytaj więcej »
© Centrum DNA 2023
Stworzenie strony: Creationship | Wdrożenie: Care4web.pl